Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO OBORY S VÝUČNÍM LISTEM VE ZKRÁCENÉ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě splnění podmínek kritérií. 

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)

Podmínkou přijetí ke studiu v dálkové formě vzdělání je dosažení 18 let, dokončené základní vzdělání, nutné doložit úředně ověřenou kopií výročního vysvědčením, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Pro obor je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč/šk. rok, splatné před nástupem do prvního ročníku a dále vždy na základě vydané faktury.

Přihlášku ke studiu zde.

Návod na vyplnění přihlášky zde.

Termín pro podání přihlášky ke studiu dálkového studia oboru Mechanik opravář motorových vozidel je 30.6.2023, uchazeči jsou však přijímáni do naplnění kapacity.

Obor je vhodný pro uchazeče s ukončeným vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení, VOŠ, VŠ), kteří si chtějí doplnit kvalifikaci nebo rozšířit odbornost v oboru Elektrikář.

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě splnění podmínek kritérií. 

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)

Podmínkou přijetí ke studiu v dálkové formě vzdělání je dosažení 18 let, dokončené základní vzdělání, nutné doložit úředně ověřenou kopií výročního vysvědčením, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Pro obor je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč/šk. rok, splatné před nástupem do prvního ročníku a dále vždy na základě vydané faktury.

Přihlášku ke studiu zde.

Návod na vyplnění přihlášky zde.

Termín pro podání přihlášky ke studiu dálkového studia oboru Mechanik opravář motorových vozidel je 30.6.2023, uchazeči jsou však přijímáni do naplnění kapacity.

Obor je vhodný pro uchazeče s ukončeným vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení, VOŠ, VŠ), kteří si chtějí doplnit kvalifikaci nebo rozšířit odbornost v oboru Elektrikář.

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě splnění podmínek kritérií. 

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)

Podmínkou přijetí ke studiu v dálkové formě vzdělání je dosažení 18 let, dokončené základní vzdělání, nutné doložit úředně ověřenou kopií výročního vysvědčením, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Pro obor je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč/šk. rok, splatné před nástupem do prvního ročníku a dále vždy na základě vydané faktury.

Přihlášku ke studiu zde.

Návod na vyplnění přihlášky zde.

Termín pro podání přihlášky ke studiu dálkového studia oboru Mechanik opravář motorových vozidel je 30.6.2023, uchazeči jsou však přijímáni do naplnění kapacity.