Zadejte hledané slovo

Přijímací řízení do oborů dálkového studia a dálkového zkráceného studia

Přijímací řízení do těchto oborů:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU OBORŮ S VÝUČNÍM LISTEM V DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (OBORY ELEKTRIKÁŘ, AUTOMECHANIK, PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK A AUTOLAKÝRNÍK)

Přihlášky do oborů dálkového studia a dálkového zkráceného studia se budou zpracovávat během měsíce června. Všechny uchazeče budeme telefonicky informovat.

Kritéria do oborů dálkového studia (bude doplněno)

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů: 20

Přijímací zkoušky na obor se nekonají.

Obor je určen všem dospělým uchazečům nad 18 let s ukončeným základním vzděláním. Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu do naplnění kapacity 1. ročníku oboru.

Přihlášku ke studiu najdete zde.

Jak správně vyplnit přihlášku se můžete podívat zde.

Nezbytnou přílohou přihlášky je potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru a úředně ověřená kopie vysvědčení, kterým uchazeč ukončil základní vzdělání.

Termín pro podání přihlášky ke studiu dálkového studia není omezen 1. březnem, ale pokud chcete mít jistotu přijetí, doporučujeme přihlášku podat co nejdříve.

Po obdržení Rozhodnutí o přijetí budete vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu a dostanete zálohovou fakturu za 1. ročník studia ve výši 15000 Kč. Výše školného musí být uhrazena nejpozději před nástupem ke studiu.

Kritéria do oborů dálkového zkráceného studia (bude doplněno).

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30 žáků do jedné třídy.

Vzhledem k vysokému zájmu o studium oboru Elektrikář ve zkrácené formě otevíráme minimálně jednu třídu uchazečů 2x ročně: 1. září a 1. února.

Přijímací zkoušky na obor se nekonají.

Obor je určen těm, kteří mají ukončené předchozí vzdělání výučním listem, maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem a potřebují či chtějí získat další odbornost v oboru Elektrikář.

Přihlášku ke studiu najdete zde.

Jak správně vyplnit přihlášku se můžete podívat zde.

Nezbytnou přílohou přihlášky je potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru a úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání.

<strong>Termín pro podání přihlášky</strong> ke studiu dálkového zkráceného studia od 1. září není omezen 1. březnem, ale pokud chcete mít jistotu přijetí, doporučujeme přihlášku podat co nejdříve.

Pro přijetí ke studiu od 1. února doporučujeme podat přihlášku nejpozději do konce předchozího kalendářního roku.

Po obdržení Rozhodnutí o přijetí budete vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu a dostanete zálohovou fakturu za studium ve výši 15000 Kč. Výše školného musí být uhrazena nejpozději před nástupem ke studiu.

Kritéria do oborů dálkového zkráceného studia (bude doplněno).

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů: 30 žáků.

Přijímací zkoušky na obor se nekonají.

Obor je určen těm, kteří mají ukončené předchozí vzdělání výučním listem, maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem a potřebují či chtějí získat další odbornost v oboru Automechanik.

Přihlášku ke studiu najdete zde.

Jak správně vyplnit přihlášku se můžete podívat zde.

Nezbytnou přílohou přihlášky je potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru a úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání.

Termín pro podání přihlášky ke studiu dálkového zkráceného studia není omezen 1. březnem, ale pokud chcete mít jistotu přijetí, doporučujeme přihlášku podat co nejdříve.

Po obdržení Rozhodnutí o přijetí budete vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu a dostanete zálohovou fakturu za studium ve výši 15000 Kč. Výše školného musí být uhrazena nejpozději před nástupem ke studiu.