Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO OBORY S VÝUČNÍM LISTEM VE ZKRÁCENÉ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě splnění podmínek kritérií stanovených ředitelem školy vždy k 31.1. příslušného školního roku. 

Informativně uvádíme kritéria z roku 23/24

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)

Pro obor je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč/šk. rok, splatné před nástupem do prvního ročníku a dále vždy na základě vydané faktury.

Obor je vhodný pro uchazeče s ukončeným vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení, VOŠ, VŠ), kteří si chtějí doplnit kvalifikaci nebo rozšířit odbornost v oboru Elektrikář.

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě splnění podmínek kritérií stanovených ředitelem školy vždy k 31.1. příslušného školního roku. 

Informativně uvádíme kritéria z roku 23/24

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)

Pro obor je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč/šk. rok, splatné před nástupem do prvního ročníku a dále vždy na základě vydané faktury.

Obor je vhodný pro uchazeče s ukončeným vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení, VOŠ, VŠ), kteří si chtějí doplnit kvalifikaci nebo rozšířit odbornost v oboru Elektrikář.

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě splnění podmínek kritérií stanovených ředitelem školy vždy k 31.1. příslušného školního roku. 

Informativně uvádíme kritéria z roku 23/24

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)

Pro obor je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč/šk. rok, splatné před nástupem do prvního ročníku a dále vždy na základě vydané faktury.