Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU

Ke vzdělávání  lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí (viz kritéria pro vybraný obor a formu vzdělávání) stanovená ředitelem školy.

Uchazeči o vzdělávání ve čtyřletých oborech s maturitou konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÉHO OBORU VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)

Formuláře přihlášky ke vzdělávání na střední škole 

Přihláška ke vzdělávání v denní formě ve formátu PDF ke stažení zde.

Přihláška ke vzdělávání v denní formě ve formátu XLS ke stažení zde.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete zde.

Podmínky a kritéria pro vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v zákonné lhůtě a v souladu s platnou legislativou pro daný školní rok. Uchazečům a uchazečkám o studium doporučujeme sledovat webové stránky školy, které pravidelně aktualizujeme.

 

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/23 do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou mají formu JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY .

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,  přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy lepší výsledek, který tvoří 60% hodnocení v rámci kritérií pro přijeti. Zkouška je centrálně zadávána a hodnocena organizací Cermat.

Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a jejích aplikací, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na přijímačky.cermat.cz

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům a jejich zákonným zástupcům oznámen formou informačního dopisu.

Termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se nevydávají v písemné formě, pouze se vyvěšují na veřejně dostupných místech a na místech umožňujících dálkový přístup (úřední deska na budově školy a na www.sps-dopravni.cz).