Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

Ke vzdělávání  lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí (viz kritéria pro vybraný obor a formu vzdělávání) stanovená ředitelem školy.

Uchazeči o vzdělávání ve tříletých oborech s výučním listem nekonají jednotné přijímací zkoušky.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)

Formuláře přihlášky ke vzdělávání na střední škole 

Přihláška ke vzdělávání v denní formě ve formátu PDF ke stažení zde.

Přihláška ke vzdělávání v denní formě ve formátu XLS ke stažení zde.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete zde.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč do 1. března 2023

– osobně na studijní oddělení ve škole v Motole (Plzeňská 298/217a, Praha 5) nebo na Vinohradech (Moravská 3, Praha 2), podatelnu nebo sekretariát školy;
– písemně na adresu školy Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5;
– datovou schránkou (musí být zřízena přímo na jméno zákonného zástupce nebo uchazeče) a to pouze autorizovanou konverzí dokumentů, prostřednictvím Czech POINT.

Přijímací zkoušky se pro tříleté obory s výučním listem se nekonají.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2023

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s výučním listem 22. dubna 2023.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, termín bude uchazečům oznámen prostřednictvím informačního dopisu.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílá, je pouze zveřejněno na veřejně přístupných místech nebo místech umožňujících dálkový přístup (úřední deska budovy školy nebo úřední deska webu školy).