Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

Informace k výsledkům přijímacího řízení v 1. kole do tříletých oborů s výučním listem

Zájem o studium v denní formě musí potvrdit uchazeč odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. V případě výsledků pro uchazeče o studium tříletých oborů s výučním listem je nejpozdější termín pondělí 9. května 2023 včetně.

Zápisový lístek je možné odevzdat  osobně od 7:30 do 15:00 na studijním oddělení v budově školy Moravská 3, Praha 2 a v budově školy Motol, Plzeňská 298/217a, Praha 5 nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol.

V případě, že přijatý uchazeč svůj zájem o studium ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. nepotvrdí do 10 pracovních dnů, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti a na takto uvolněné místo může být přijat další uchazeč v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona).

Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou využít práva na odvolání nebo podat přihlášku do oborů, kde bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o dalších kolech přijímacího řízení bude zveřejněna v období kolem 10. května 2023.

 

Ke vzdělávání  lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí (viz kritéria pro vybraný obor a formu vzdělávání) stanovená ředitelem školy.

Uchazeči o vzdělávání ve tříletých oborech s výučním listem nekonají jednotné přijímací zkoušky.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)

Formuláře přihlášky ke vzdělávání na střední škole 

Přihláška ke vzdělávání v denní formě ve formátu PDF ke stažení zde.

Přihláška ke vzdělávání v denní formě ve formátu XLS ke stažení zde.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete zde.

Podmínky a kritéria pro vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v zákonné lhůtě a v souladu s platnou legislativou pro daný školní rok. Uchazečům a uchazečkám o studium doporučujeme sledovat webové stránky školy, které pravidelně aktualizujeme.

Přijímací zkoušky se pro tříleté obory s výučním listem se nekonají.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2023

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s výučním listem 22. dubna 2023.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, termín bude uchazečům oznámen prostřednictvím informačního dopisu.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílá, je pouze zveřejněno na veřejně přístupných místech nebo místech umožňujících dálkový přístup (úřední deska budovy školy nebo úřední deska webu školy).