Zadejte hledané slovo

Profesní kvalifikace oboru Autolakýrník

Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Proto věřte sami sobě a objevte své možnosti. Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací – více informací najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/

Naše škola vám umožní získat profesní kvalifikaci v oboru Autolakýrník přípravář, (zakončeno zkouškou dle hodnotícího standardu NSK, vydání osvědčení) a  Autolakýrník – finální povrchová úprava, (zakončeno zkouškou dle hodnotícího standardu NSK, vydání osvědčení).

Souhrnné informace – po úpravách ze strany MŠMT připravujeme