Zadejte hledané slovo

23-61-H/01 Autolakýrník (1,5 roku)

Dálková zkrácená forma studia (1,5 roku) oboru 23-61-H/01 Autolakýrník

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

25 000 Kč/studium

Dosažené vzdělání:

střední s výučním listem

Délka studia:

1,5 roku

Počet přijímaných žáků:

7

Studium je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené minimálně střední vzdělání (výuční list) .

Studium je organizováno v dálkové formě studia s trváním 1,5 roku.

  • Pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ). Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem! Výjimku lze udělit na základě písemné žádosti řediteli školy, který ho vyzve k prokázání  znalostí z předchozího vzdělání zkouškou.
  • Zkrácená forma studia je umožněna tím, že zájemci v průběhu výuky již nestudují všeobecně vzdělávací předměty, ale věnují se pouze studiu odbornosti. Výuka probíhá jednou týdně, od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s praxí.
  • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
  • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
  • úředně ověřená kopie dosaženého vzdělání (výuční list, maturitní zkouška a jiné)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

Učební plán oboru ke stáhnutí ZDE.