Zadejte hledané slovo

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – Logistika v dopravě

Logistika obor

37-41-M/01 Logistika v dopravě

Objekt vyučování:

Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s maturitou

Délka studia:

4 roky

Počet přijímaných žáků:

15

Logistika se vzhledem k rozsáhlým investicím do infrastruktury v uplynulých letech stává čím dál progresivnějším oborem. Rychle vzrůstá v současné době i význam logistických metod řízení.

Toky materiálů a zboží, jejich dočasné skladování, přeprava, manipulace s materiálem a zbožím, balení, a distribuce. Tím vším se současní výrobci zabývají neustále a v posledních letech byl celý tento obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. V ní jde především o toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Logistika vytváří předpoklady a garantuje to, že se materiál nebo zboží dostanou včas na správné místo, v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. Studiem tohoto oboru se můžeš stát po absolvování nezbytným článkem logistického centra, dispečinku nebo firmy podnikající v dopravě a přepravě; odborníkem, který se bude ve výše uvedené problematice orientovat a zajistí bezproblémový a ekonomický přesun zboží a materiálů třeba i mezi kontinenty.

play-sharp-fill

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • možnost řidičského průkazu skupiny B
  • činnost studentských firem
  • výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ