Zadejte hledané slovo

Kurz a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb.

Kurz a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb. – zakončen zkouškou a vydáním osvědčení

VYHLÁŠKA číslo 50/1978 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 19. května 1978

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška 50/1978 Sb. o bezpečnosti práce v elektrotechnice je v dnešní době velmi žádaným benefitem na trhu práce. Jejím držitelům personalisté firem sami otevírají dveře a i pro některé rodiče je jedním z motivů, proč dávají své děti na elektrotechnické obory.

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (“kvalifikace”) pracovníků:

§5

Pro §5 této vyhlášky je třeba absolvovat odborné vzdělání elektrotechnického směru, ať už tříletého oboru s výučním listem nebo čtyřletého oboru s maturitou. V SPŠD, a.s. vyučujeme celkem 5 oborů, které nabízejí možnost získat osvědčení o elektrotechnické způsobilosti: Autotronik, Elektrikář, Elektromechanik, Autoelektrikář  a Informační a zabezpečovací systémy. Kurzem a zkouškou z vyhlášky 50 je zakončeno i dálkové zkrácené studium oboru Elektrikář.

§6

Po splnění předepsané praxe mohou podle vyhlášky vykonat zkoušku na kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost podle § 6. Předepsaná minimální praxe je tato:

ČinnostVzděláníPraxe
na elektrických zařízeníchdo 1000 Vvyučení, SO, ÚSO, VŠ1 rok
nad 1000 Vvyučení, SO, ÚSO, VŠ2 roky
na hromosvodechzaškolení6 měsíců
vyučení, SO, ÚSO, VŠ3 měsíce

Přihláška ke kurzu vyhl. 50/1978 Sb.

UPOZORNĚNÍ: není nutné tisknout barevně; přihlášku je nutné doručit originálně podepsanou osobně nebo poštou. Elektronická forma doručení – kromě datové schránky – není přípustná.

Zkoušky z vyhlášky 50 je třeba každé tři roky obnovovat, proto škola i pro zájemce z řad veřejnosti organizuje kurz a přezkoušení.

Termíny:

Pondělí 27. 6.2022 (přihlášení nejpozději do 20. 6.2022 na e-mail: kolmanova@sps-dopravni.cz);
Úterý 28. 6.2022 ((přihlášení nejpozději do 21. 6.2022 na e-mail: kolmanova@sps-dopravni.cz)
Čas: 14:00 (nejpozději do 13:30 dostavení se na studijní oddělení a doložení potřebných dokumentů)

Ceník:

Cena
Absolvent elektro oboru SPŠD, a.s.§5zdarma
§6600 Kč
Zájemce z řad veřejnosti§5, §6600 Kč

Co je potřeba k absolvování zkoušky?

V den konání zkoušky je třeba doložit: 

  • Přihlášku (naleznete v dokumentech ke stažení na našich stránkách)
  • Lékařské potvrzení (součástí přihlášky)
  • Úředně ověřené dosažené vzdělání v elektro oboru. Kdo má součástí závěrečné vysvědčení, musí být doložena i tato úředně ověřená kopie.
  • Pro §6 – potvrzení délky odborné praxe od zaměstnavatele.
  • 600 Kč (v případě přezkoušení či účastníků, kteří nejsou aktuálními studenty)

PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA VYPLNIT ČITELNĚ!!!