Zadejte hledané slovo

Kurz a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb. až do § 7

Kurz a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb. až do § 7 – zakončen zkouškou a vydáním osvědčení

VYHLÁŠKA číslo 50/1978 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 19. května 1978

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška 50/1978 Sb. o bezpečnosti práce v elektrotechnice je v dnešní době velmi žádaným benefitem na trhu práce. Jejím držitelům personalisté firem sami otevírají dveře a i pro některé rodiče je jedním z motivů, proč dávají své děti na elektrotechnické obory.

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (“kvalifikace”) pracovníků:

§5

Pro §5 této vyhlášky je třeba absolvovat odborné vzdělání elektrotechnického směru, ať už tříletého oboru s výučním listem nebo čtyřletého oboru s maturitou. V SPŠD, a.s. vyučujeme celkem 5 oborů, které nabízejí možnost získat osvědčení o elektrotechnické způsobilosti: Autotronik, Elektrikář, Elektromechanik, Autoelektrikář  a Informační a zabezpečovací systémy. Kurzem a zkouškou z vyhlášky 50 je zakončeno i dálkové zkrácené studium oboru Elektrikář.

§6

Po splnění předepsané praxe mohou podle vyhlášky vykonat zkoušku na kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost podle § 6. Předepsaná minimální praxe je tato:

ČinnostVzděláníPraxe
na elektrických zařízeníchdo 1000 Vvyučení, SO, ÚSO, VŠ1 rok
nad 1000 Vvyučení, SO, ÚSO, VŠ2 roky
na hromosvodechzaškolení6 měsíců
vyučení, SO, ÚSO, VŠ3 měsíce

Přihláška ke kurzu vyhl. 50/1978 Sb.

UPOZORNĚNÍ: není nutné tisknout barevně; přihlášku je nutné doručit originálně podepsanou osobně nebo poštou. Elektronická forma doručení – kromě datové schránky – není přípustná.

Zkoušky z vyhlášky 50 je třeba každé tři roky obnovovat, proto škola i pro zájemce z řad veřejnosti organizuje kurz a přezkoušení.

Termíny:

Přesné termíny budou vždy včas zveřejněny. Obvykle se zkoušky konají v závěru měsíců června, září a prosince daného školního roku.

Ceník:

Cena
Absolvent elektro oboru SPŠD, a.s.§5zdarma
§6600 Kč
Zájemce z řad veřejnosti§5, §6600 Kč

Co je potřeba k absolvování zkoušky?

 Řádně vyplněná přihláška (ke stažení na našich stránkách)

  • Lékařské potvrzení
  • Úředně ověřené dosažené vzdělání v elektro oboru
  • Pro absolvování 6 potvrzení od zaměstnavatele