Zadejte hledané slovo

Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II

Projekt – Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000992

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí: modernizace laboratoře diagnostiky vozidel; modernizace dílen odborného výcviku a modernizace videokonferenční učebny. Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Eu Strukturální fondy + PRAHA