Zadejte hledané slovo

Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.

Projekt – Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000406

Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacího programu Střední průmyslové školy dopravní, a.s. tak, aby prostřednictvím dobře vybavených modernizovaných učeben bylo dosaženo zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky technických a řemeslných oborů SPŠD, a.s. Modernizace zařízení a vybavení školy rovněž posílí mezipředmětové vztahy, umožní projektové vyučování a pedagogům umožní větší výběr metod používaných při výuce.

V rámci projektu proběhne modernizace v objektech Moravská, Motol a Košíře v hodnotě 2 437 970 Kč.

Prezentace Realizace projektu

Eu Strukturální fondy + PRAHA