Zadejte hledané slovo

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI 2022

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Projekt – Prevence digitální propasti 2022

Evidenční číslo projektu 0211/DIGIPROPAST/2022

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Účelem dotace je pořízení digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Celkové náklady projektu 171 000,- Kč včetně DPH.

Finanční prostředky byli použity na zakoupení 10 kusů notebooků pro zapůjčení žákům do výuky a případnou distanční výuku.


Plakát - prevence digitální propasti