Zadejte hledané slovo

Budova školy Moravská

Rozvrh hodin platný pro školní rok 2023/2024

Suplování

Rozvrhy pro dálkové studium:

 

V rozvrhu je předmět praktická výuka (zkratka OV) uvedena zjednodušeně (v rozsahu jedné vyučovací hodiny v daném dni) z důvodu technických parametrů IS Bakaláři.

Obecně platí, že praktická výuka (zkratka v rozvrhu OV) začíná na odloučeném pracovišti Košíře pro 1. ročníky v 7. 30 hod. a je v délce 6 hod a pro 2. – 4. ročníky začíná vždy v 7.00 hodin a je v délce 7 hod. Délka praktické výuky je daná školním vzdělávacím programem konkrétního oboru studia.

Jedna vyučovací hodina praktické výuky trvá 60 minut. Do výuky je zařazena třicetiminutová přestávka na oběd.

Příklad: V rozvrhu je uvedeno 7 hodin. Výuka tedy končí ve 14.30 hodin, včetně přestávky na oběd.

Žáci účastnící se odborného výcviku ve firmách (servisech) a Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se řídí vnitřními předpisy dané organizace.

Odborný výcvik dálkového a zkráceného studia Automechanik, se koná v čase od 15:15 do 21:15 hod.