Školní parlament

SPŠD Praha icon


 Školní parlament Střední průmyslové školy dopravní, a.s. sdružuje zástupce jednotlivých tříd, všech oborů a všech ročníků denního studia.


  • Schází se pravidelně podle programu vyhlášeného pro daný školní rok v dané budově školy

 

 

Školní parlament v budově školy v Motole: 

  • Miluše Tomášová, tomasova(na)sps-dopravni(tecka)cz

 

Školní parlament v budově školy na Moravské:

  • Mgr. Josef Nepomucký, nepomucky(na)sps-dopravni(tecka)cz.