Spolek rodičů a přátel školy

SPŠD Praha icon

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. působí od roku 2015 na základě registrace a stanov schválených Městským soudem v Praze. Je pokračovatelem rady rodičů.

Spolek prosazuje zájmy žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti výchovy a vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy, podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků a každoročně se podílí na zajištění maturitního plesu. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů. Finanční prostředky jsou použity následovně:

  • na zlepšování školního prostředí a podmínek studia
  • na zkvalitnění a rozšíření výukových aktivit žáků
  • na ohodnocení studijních úspěchů a ceny v žákovských pracích, projektech apod.
  • na financování žákovských akcí (zájezdy, výlety, plesy)

 

Členský příspěvek na školní rok 2019/2020 činí 200,-Kč

Připomínky, návrhy, podněty, žádosti apod. můžete zasílat písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu spolekrodicu(na)sps-dopravni(tecka)cz.  Spolek se jimi bude zabývat na svém nejbližším zasedání.

 

Složení výboru Spolku (v tomto složení pracuje od 31. 10. 2018):

  • Předseda: Jan Novotný
  • Místopředseda: Jana Kohoutová
  • Hospodářka: Bc. Dominika Kolmanová
  • Kontrolní komise: Pavlína Melichová, Daniela Čížková, Jana Šilhánková

 

Zápisy z členských schůzí

Zápis z členské schlze - Motol, Moravská 5.11.2019 (zobrazit)

Zápis z členské schlze - Moravská 4.4.2019 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol 2.4.2019 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol, Moravská 31.10.2018 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol 3.4.2018 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Moravská 5.4.2018 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol 7.11.2017 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Moravská 14.11.2017 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol 4.4.2017 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Moravská 5.4.2017 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol 8.11.2016 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Moravská 10.11.2016 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Motol 6.4.2016 (zobrazit)

Zápis z členské schůze - Moravská 7.4.2016(zobrazit)

Zápis z členské schůze 12. 11. 2015 (zobrazit)

 

Kontaktní údaje:

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Moravská 3
120 00 Praha 2

E-mail: spolekrodicu(na)sps-dopravni(tecka)cz

IČ: 228 12 865
Bankovní spojení: 43-7004310227/0100

Stanovy občanského sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole, a.s.