Výchovní poradci

SPŠD Praha icon

Náplň práce výchovného poradenství, školního metodika prevence a speciálního pedagoga vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga
  • metodické činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga
  • preventivní program školy

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Výchovná poradkyně

budova školy Motol

 

Ing. Jitka Tužilová
tuzilova(na)sps-dopravni(tecka)cz

tel: 242 481 966, 770 118 189
Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:
Pondělí 14:10  – 15:05 hod.
Úterý 14:10  – 15:05 hod.
Čtvrtek 14:10  – 15:05 hod.


Kariérový poradce budova školy Motol

Ing. Lukáš Sobotka

sobotka(na)sps-dopravni(tecka)cz

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

 

Školní speciální pedagog 

 

Mgr. Hana Andreasová

andreasova(na)sps-dopravni(tecka)cz

Motol (tel: 242 481 974)

kancelář: budova  B -  přízemí

Konzultační hodiny:                                                               

Čtvrtek 13:00 – 14:00 hod.                                     

Pátek   8:00 –   9:00 hod.Výchovná poradkyně a školní metodik prevence

budova školy Moravská

 

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
apeltauerova(na)sps-dopravni(tecka)cz
tel: 242 481 955, 721 306 615
Kancelář v 1.patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 8:30  – 10:00 hod.
Čtvrtek  8:50 – 12:30 hod.

Lichý týden
Úterý     8:30 – 11:25 hod.

Středa  12:00 – 13:00  hod.

Pátek     9:45 – 10:25 hod.

Jiné termíny jsou možné po vzájemné dohodě.

 

 


Školní speciální pedagog 

 

Mgr. Hana Andreasová

andreasova(na)sps-dopravni(tecka)cz

Moravská  (tel: 242 481 370)

kancelář v 1. patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Lichý týden

Úterý 10:00 – 11:30 hod.
Středa 10:00 - 13:00 h