Výchovní poradci

SPŠD Praha icon

Náplň práce výchovného poradenství, školního metodika prevence a speciálního pedagoga vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga
  • metodické činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga
  • preventivní program školy

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Výchovná poradkyně budova školy Motol

Ing. Jitka Tužilová
tuzilova@sps-dopravni.cz

tel: 242 481 966, 770 118 189
Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:
Pondělí 14:10  – 15:05 hod.
Úterý 14:10  – 15:05 hod.
Čtvrtek 14:10  – 15:05 hod.


Kariérový poradce budova školy Motol

Ing. Lukáš Sobotka

sobotka@sps-dopravni.cz

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

Výchovná poradkyně a školní metodik prevencebudova školy Moravská

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
apeltauerova@sps-dopravni.cz
tel: 242 481 955, 721 306 615
Kancelář v 1.patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 8:30  – 10:00 hod.
Čtvrtek  8:50 – 12:30 hod.

Lichý týden
Úterý     8:30 – 11:25 hod.

Středa  12:00 – 13:00  hod.

Pátek     9:45 – 10:25 hod.

Jiné termíny jsou možné po vzájemné dohodě.

Školní speciální pedagog 

Mgr. Hana Andreasová

andreasova@sps-dopravni.cz

tel.: 242 481 370  - Moravská

kancelář v 2 patře, hlavní schodiště

tel.:   242 481 974    - Motol

kancelář: budova  B -  přízemí

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga:

Motol:                                                                   

Čtvrtek 13:00 – 14:00 hod.                                     

Pátek   8:00 –   9:00 hod.  

Moravská:    

Lichý týden

Úterý 10:00 – 11:30 hod.
Středa 10:00 - 13:00 hod.