Výchovní poradci

SPŠD Praha icon

Náplň práce výchovného poradenství, školního metodika prevence a speciálního pedagoga vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga
  • metodické činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga
  • preventivní program školy

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Výchovná poradkyně

budova školy Motol

 

Ing. Jitka Tužilová
tuzilova(na)sps-dopravni(tecka)cz

tel: 242 481 966, 770 118 189
Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:
Úterý 15:10  – 16:40 hod. (9. a 10. vyuč. hodina)
Čtvrtek 11:40  – 12:25 hod. (5. vyuč. hodina)
Pátek 10:50 - 11:35 (4. vyuč. hodina) 


Kariérový poradce budova školy Motol

Ing. Lukáš Sobotka

sobotka(na)sps-dopravni(tecka)cz

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

Speciální pedagog

Mgr. Hraško Petr

hrasko(na)sps-dopravni(tecka)cz

tel: 242 481 974

Kancelář v pavilonu B

 

 

Školní psycholog 

 

Mgr. Jiří Brouček

broucek(na)sps-dopravni(tecka)cz

Motol (tel: 773 767 957)

kancelář: budova  A -  knihovna

Konzultační hodiny:       

Pondělí 9:00 - 15:00 hod.                                                      

 

 

 

Výchovná poradkyně a školní metodik prevence

budova školy Moravská

 

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
apeltauerova(na)sps-dopravni(tecka)cz
tel: 242 481 955, 721 306 615
Kancelář v 1.patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Pondělí 11:30 - 12:15 hod.

Čtvrtek 11:30 - 12:15 hod.

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

Kariérový poradce budova školy Moravská

Ing. Věra Nejedlá

nejedla(na)sps-dopravni(tecka)cz

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

Školní psycholog 

 

Mgr. Jiří Brouček

broucek(na)sps-dopravni(tecka)cz

Moravská  (tel: 242 481 370)

kancelář v 1. patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Kancelář v 1.patře u hlavního schodiště


lichý týden:
Úterý: 9:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 15:00

sudý týden:
Úterý: 9:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 15:00