Výchovní poradci

SPŠD Praha icon

Náplň práce výchovného poradenství, školního metodika prevence a speciálního pedagoga vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga
  • metodické činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga
  • preventivní program školy

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Výchovná poradkyně budova školy Motol

Mgr. Zuzana Švandelíková
svandelikova@sps-dopravni.cz

tel: 242 481 966, 770 118 189
Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:
Pondělí 8:00  – 8:45 hod.
Úterý 8:00 – 9:35 hod.
Čtvrtek 11:40 – 12:25 a 14:20 – 15:05 hod.
Konzultační hodiny kariérového poradenství: úterý 13:20 – 14:10 hod.

Výchovná poradkyně a školní metodik prevence  - Moravská

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
apeltauerova@sps-dopravni.cz
tel: 221 779 378, 721 306 615
Kancelář v 1.patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 10:40  – 12:15 hod.
úterý 8:50 – 12:15 hod.


Lichý týden
Úterý 10:40 – 11:25 hod.
Středa 8:50 – 11:25  hod.

Čtvrtek 11:30 – 13:00 hod.

Jiné termíny jsou možné po vzájemné dohodě.

Školní speciální pedagog

Mgr. Hana Andreasová

andreasova@sps-dopravni.cz

tel.: 242 481 370  - Moravská

kancelář v 2 patře, hlavní schodiště

tel.:   242 481 974    - Motol

kancelář: budova  B -  přízemí

Konzultační hodiny:

Motol:                                                                   

Středa 8:50 – 9:50 hod.                                      

Čtvrtek 12:45 – 13:45 hod.     

Moravská:    

Pondělí 12:45 – 13:45 hod.

Úterý     8:45  -  9:45   hod.