Obor je vyučován v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady 

Obor je určen pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ). Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!

Výuka probíhá jedenkrát týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.

Celkem absolvuje studující 320 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 140 hodin činí odborný výcvik. V případě zájmu lze navázat kurzem svářečské školy a získat svářečský průkaz - viz nabídka v sekci služby školy - pro veřejnost.

Školné je stanoveno na 15 000 Kč za celé studium.

 

Informace o studiu oborů SPŠD, a.s.: Dominika Kolmanová, Martina Kolmanová
T1: 242 481 933
T2: 724 895 040
E1: kolmanovadominika(na)sps-dopravni(tecka)cz
E2: kolmanova(na)sps-dopravni(tecka)cz


 

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti zvoleného oboru
  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně vyššího dosaženého vzdělání
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE