Závěrečné zkoušky

SPŠD Praha icon

Informace k závěrečným zkouškám tříletých oborů s výučním listem

Žádost o povolení konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Ing. Věru Nejedlou (nejedla(na)sps-dopravni(tecka)cz) nebo vedoucí úseku teoretické výuky Mgr. Vlastu Vondrákovou (vondrakova(na)sps-dopravni(tecka)cz).

Na opravný a náhradní termín zkoušky je žák povinen se přihlásit minimálně měsíc před konáním zkoušky na sekretariátu školy, případně zaslat přihlášku řediteli školy, a to do 7. 8. 2020 pro zářijový termín. V době letních prázdnin lze zaslat vyplněnou přihlášku i elektronicky na vondrakova(na)sps-dopravni(tecka)cz. Do předmětu e-mailu uveďte ZZ a obor.