Motol (teoretické vyučování)

SPŠD Praha icon

Adresa:

Plzeňská 298/217a
150 00 Praha 5

Omlouvání žáků z vyučování na tel.: 242 481 961 nebo 242 481 964.

Rozpis konzultačních hodin jednotlivých pedagogických pracovníků budova Motol šk. rok 2017/2018

Zástupkyně ředitele školy pro budovu MOTOL  
  PaedDr. Marie Salajková   242 481 962 salajkova@sps-dopravni.cz
Vedoucí úseku teoretické výuky      
  Mgr. Jiřina Procházková   242 481 972 prochazkova@sps-dopravni.cz
Sekretariát  
  Jaroslava Zimová   242 481 961 zimova@sps-dopravni.cz
Výchovný poradce - konzultační hodiny  
  Mgr. Švandelíková Zuzana  

242 481 966
770 118 189

svandelikova@sps-dopravni.cz
Referent pro výchovu  
  Tomášová Miluše   242 481 964 tomasova@sps-dopravni.cz
Speciální pedagog  
  Mgr. Andreasová Hana   242 481 974   andreasova@sps-dopravni.cz
Pedagogové  
  Branný Jan   242 481 983 branny@sps-dopravni.cz
  Ing. Došlý Jiří   242 481 983 dosly@sps-dopravni.cz
  Mgr. Habrovanský Miroslav   242 481 970 habrovansky@sps-dopravni.cz
  Ing. Hadová Dagmar   242 481 967 hadova@sps-dopravni.cz
  Ing. Havlík Josef   242 481 971 havlik@sps-dopravni.cz
  Ing. Havlíková Jana   242 481 971 havlikova@sps-dopravni.cz
  Ing. Herfurth Lukáš   242 481 970 herfurth@sps-dopravni.cz
  Mgr. Horkelová Eva   242 481 973 horkelova@sps-dopravni.cz
  Ing. Housková Eva   242 481 983 houskova@sps-dopravni.cz
  RNDr. Jasaň Jozef   242 481 970 jasan@sps-dopravni.cz
  Ing. Ježková Petra   242 481 965 jezkova@sps-dopravni.cz
  Bc. Kalita Michal   242 481 970 kalita@sps-dopravni.cz
  Ing. Bc. Kaněrová Soňa, DiS.   242 481 963 kanerova@sps-dopravni.cz
  Mgr. Krejčí Helena   242 481 973 krejci@sps-dopravni.cz
  Kučera Jan   242 481 983 kucera@sps-dopravni.cz
  RNDr. Marek Ivo   242 481 970 marek@sps-dopravni.cz
  Mgr. Martínek Milan   242 481 975 martinek@sps-dopravni.cz
  Mgr. Matysová Hana   242 481 967 matysova@sps-dopravni.cz
  Ing. Melzoch Jakub   242 481 983 melzoch@sps-dopravni.cz
  Mgr. Navrátilová Jana   242 481 965 navratilova@sps-dopravni.cz
  Mgr. Ptáčková Vladimíra   242 481 965 ptackova@sps-dopravni.cz
  Ing. Sobotka Lukáš   242 481 970 sobotka@sps-dopravni.cz
  Bc. Šípek Pavel   242 481 970 sipek@sps-dopravni.cz
  Ing. Tužil Jiří   242 481 970 tuzil@sps-dopravni.cz
  Ing. Tužilová Jitka   242 481 970 tuzilova@sps-dopravni.cz
  Mgr. Zahrádková Lenka   242 481 966 zahradkova@sps-dopravni.cz
Školník  
  Kopecký Josef   242 481 977 kopecky@sps-dopravni.cz
  Peterek Roman   242 481 977 peterek@sps-dopravni.cz