Zadejte hledané slovo

ERASMUS+

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. se pravidelně účastní projektů programu Erasmus+, dříve Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Naším stálým partnerem je drážďanský dopravní podnik, žáci školy také absolvovali stáže ve Finsku a Lotyšsku. Do projektů se rovněž zapojili učitelé cizích jazyků.

Projekt získal finanční podporu od Evropské unie.

DVB
Program celoživotního učení
Spolufinancováno z programu EU Erasmus+

Projekty

2004 – Projekt Propojení výukových systémů CZ/04/A/EX-134296 – Předmětem projektu byla výměna zkušeností učitelů odborných předmětů, stáž se konala ve vzdělávacím středisku DVB AG v Drážďanech.

2007 – Projekt Městská doprava ve velkých městech EU – srovnání dopravních oborů vzdělávání v praxi CZ/07/LLP-LdV/IVT/134003 – Skupiny žáků maturitních oborů autotronik a ekonomika dopravy vykonávaly povinnou praxi v DVB AG Dresden.

2010 – Projekt Rozšíření dovedností žáků v odborném výcviku v návaznosti na městskou hromadnou dopravu v EU CZ/10/LLP-LdV/IVT/134065 – Skupiny žáků dvou oborů vzdělání s výučním listem (automechanik, elektromechanik pro dopravní prostředky) absolvovaly stáže v DVB AG Dresden – prezentace projektu.

2012 –Projekt Znalosti, zkušenosti, úspěch – stáže žáků Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve Finsku CZ/12/LLP-LdV/IVT/134143 – Tři skupiny žáků maturitních oborů i oborů s výučním listem (Autotronik, Informační technologie a Automechanik) se účastnily praktické výuky ve Finsku a Lotyšsku.

2013 –Projekt Odborný výcvik žáků v městských dopravních podnicích zemí EU – CZ/13/LLP-LdV/IVT/134172 – Projekt byl zaměřen na propojení odborného výcviku a reálného pracovního prostředí v rámci Evropské unie. Účastníky projektu byli žáci oborů Automechanik a Autotronik.

2014 – Projekt Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na Střední průmyslové škole dopravní, a.s. – 2014-1-CZ01-KA101-001005 – Projekt byl zaměřený na moderní metodologii, využití informačních technologií ve výuce a práci s problémovými žáky a žáky s poruchami učení. Celkem 7 vyučujících se účastnilo kurzů ve Velké Británii, Irsku a Německu. Výsledkem projektu je i metodologická příručka, která obsahuje soubor konkrétních aktivit.

2015 – Dvouletý projekt Za zkušenostmi k sousedům – Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v dopravních podnicích EU – 2015-1-CZ01-KA102-013379 – umožnil celkem 16 žákům a 15 učitelům a členům vedení školy absolvovat stáže v DVB AG Dresden. Projekt byl zaměřen především na získávání zkušeností v reálném zahraničním pracovním prostředí a seznámení se s novými technologickými postupy a inovacemi. Zároveň ověřoval použití systému ECVEt v mezinárodním kontextu. Jak takové žákovské stáže probíhají, se můžete dozvědět na dopravkavdrazdanech.blogspot.cz.

2016  – ve dnech 9. 10. – 22. 10. absolvovalo stáž v drážďanském dopravním podniku DVB AG osm žáků, tentokrát 3 automechanici, 3 elektromechanici a 2 autotronici. Také tato stáž byla součástí aktivit projektu Za zkušenostmi k sousedům – Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v dopravních podnicích EU programu Erasmus+. Němečtí žáci u nás pak pobývali v listopadu. Naši učitelé do Drážďan odcestovali 11. 12., zpátky do Prahy se vraceli 17. 12. 2016, poslední skupina je následovala od 6. do 7.4.2017. Více informací zde.

2017 – V rámci spolupráce se spolkem SEBESPOLU (Ondřej Bárta) jsme se zúčastnili (Petra Vondrušková, Jakub Trojáček, Dominik Zeman) dalšího setkání na projektu L.I.L.A.C. (Erasmus+), tentokrát v italské Bologni, kde nás hostila místní univerzita. Více o projektu LILAC

2018 – Projekt Učíme se v Evropě! Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v zahraničí, 2018-1-CZ01-KA102-047555, vychází z dlouhodobé spolupráce s partnery – Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) a Súkromnou SOŠ automobilovou Duálnou Akadémiou (SSOŠA DA). Navazuje na předchozí projekty a reaguje na aktuální potřeby školy a jejího zřizovatele, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP).

Základní cíl projektu je posílení profesních, sociálních a komunikačních kompetencí. Umožníme žákům a učitelům získat zkušenosti v reálném pracovním prostředí v zahraničí, naučit je pracovat s vybavením, jež není běžně dostupné v naší organizaci, ani v dílnách DPP. Dále chceme rozvíjet jejich sociální kompetence, především toleranci a vztah k evropským hodnotám, spolupráci mezi sebou i příslušníky jiných národů. V oblasti komunikačních kompetencí chceme upevnit dosavadní jazykové znalosti a podpořit výuku němčiny jako druhého cizího jazyka u maturitních oborů. Projekt má také pozitivně ovlivnit motivaci žáků k řádnému ukončování studia. Škola si v rámci projektu ověří také vzájemné fungování systému ECVET na mezinárodní úrovni.

Jak to na stážích probíhá, se dozvíte z našeho blogu: http://spsderasmus.blogspot.com/2018/09/zaciname.html

2018 – Projekt Učme jinak! Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v zahraničí, 2018-1-CZ01-KA101-047560, reaguje na potřeby školy v oblasti vzdělávání cizích jazyků. Ve strategickém plánu rozvoje a nově také ve školním akčním plánu jsme určili tři oblasti, které je nutné zlepšit a rozvíjet. Jedná se o zvýšení motivovanosti, autonomie a odpovědnosti žáků za vlastní výsledky, dále chceme podpořit vedení školy v rozvoji komunikačních kompetencí, které začínají být pro výkon jejich funkcí nezbytné tím, jak se rozvíjí spolupráce se zahraničními partnery. Třetí oblastí potřeb je pak rozšíření výuky angličtiny do ostatních předmětů s prvky metody CLIL.

O zkušenosti z metodologického kurzu se podělila paní učitelka Ptáčková – zde

Projekt jsme museli kvůli epidemii Covid-19 o rok prodlužovat a měnit cílové destinace. Z původních tří zemí (Velká Británie, Irsko a Malta) jsme naše učitele vysílali do Španělska, Itálie a Chorvatska. Absolvovali kurzy zaměřené především na pozitivní atmosféru ve škole a třídě, využívání moderních technologií ve výuce a motivovanost žáků. Vyučující nejazykáři a vedení školy se účastnili kurzů obecné angličtiny a němčiny.
Výsledkem projektu je zlepšení výuky cizích jazyků ve škole, zavádění angličtiny do ostatních předmětů, zlepšení jazykových kompetencí zaměstnanců školy a také příručka, která přináší několik aktivit a postřehy samotných účastníků. Ke stažení ZDE.

Od 2020 – Projekt Do Evropy za budoucností. Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s., 2020-1-CZ01-KA102-077828, se zaměřuje na zlepšení současného stavu a podmínek vzdělávání ve škole. Je plánován ve spolupráci se čtyřmi zahraničními partnery: DVB AG (Drážďany, De), Gradia – (Jyväskylä, Fi), SOŠA DA a SPŠ dopravná (Bratislava, Sk), a to původně na období 9/2020 – 5/2022. Kvůli celosvětové epidemii Covid-19 jeho realizace začala až v polovině roku 2022. Projekt byl prodloužen do prosince 2023. Projekt vychází ze Strategického plánu rozvoje a naplňuje potřeby školy v oblastech upevnění výuky elektromobility, aktualizace obsahu učiva, zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborného výcviku pomocí principů ECVET a využívání cizího odborného jazyka, podpory začínajících učitelů, žáků ohrožených předčasným ukončováním školní docházky, školním neúspěchem a žáků nadaných.

Odkaz na blog: https://erasmus-na-spsd-a-s-9.webnode.cz/

Odkaz na článek – ukončení projektu Do Evropy za budoucností. Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s., 2020-1-CZ01-KA102-077828