18-20-M/01 Informační technologie

Icon page

Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign)

Informační technologie hýbou světem, a pokud okouzlily i Tebe, proč je nestudovat právě v naší škole? Nabízíme Ti velice zajímavý studijní obor Informační technologie/Aplikace, grafika a webdesign, kde budou pro Tebe v úvodu studia klíčovými předměty Programové vybavení, Programování, Hardware, Základy elektrotechniky, ve vyšších ročnících pak Operační systémy, Datové sítě, Databázové systémy, CAD systémy a atraktivní předměty Webdesign a Grafická tvorba. Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. V rámci výuky je možné navíc využít účasti na kurzech Oracle, MSDN AA.

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; při instalaci a správě aplikačního software a operačních systémů, při návrzích a administraci počítačových sítí nebo při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství.

Studium je bez školného; na obor se konají přijímací zkoušky centrálně zadávané CERMAT z Českého jazyka a Matematiky. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Obor je vyučován v objektu školy  Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

 

Učební plán

Kód a název RVP: 18-20-M/01 Informační technologie
Název ŠVP: Informační technologie, Aplikace, grafika a webdesign
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka ـ 1 1 2 4
Dějepis 1 ـ ـ ـ 1
Fyzika 2 2 ـ ـ 4
Chemie 1 ـ ـ ـ 1
Ekologie ـ 1 ـ ـ 1
Matematika 4 4 4 4 16
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Ekonomika ـ ـ 1 2 3
Hardware 2 1 ـ ـ 3
Operační systémy ـ ـ 2/2 2/2 4
Programové vybavení 3/3 3/3 2/2 ـ 8
Datové sítě ـ 2 2 2 6
Programování 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Algoritmizace 1/1 ـ ـ ـ 1
Elektronická korespondence 2/2 ـ ـ ـ 2
Číslicová technika 1 ـ ـ ـ 1
Základy elektrotechniky 2       2
Základy technického kreslení 1/1 ـ ـ ـ 1
CAD systémy ـ 2/2 2/2 ـ 4
Databázové systémy ـ 2/2 2/2 2/2 6
Webdesign ـ ـ 2/2 2/2 4
Grafická tvotba ـ 2/2 2/2 1/1 5
Seminář k maturitní zkoušce ـ ـ ـ 2 2
Praxe 2/2 3/3 2/2 2/2 9
Celkem 31 34 33 30 128