23-55-H/02 Karosář

Icon page

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Čím více aut na silnicích, tím více dopravních nehod. O uplatnění se proto nemusí obávat karosáři. U nás se naučíš například i náročné karosářské činnosti, svařovat elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 nebo vyrovnávat karosérie na rovnacím zařízení. Nezbytná je však také teoretická příprava, se kterou se setkáš například v předmětech strojnictví, technické kreslení, technologie či silniční a kolejová vozidla.

Benefity k výuce

  • řidičský průkaz skupiny B
  • v posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v servisu

 

Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

 
Karosar-3-.jpg

Učební plán

Kód a název RVP:23-55-H/02 Karosář
Název ŠVP:Karosář
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2010
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk (Aj)2226
Občanská nauka1113
Fyzika11-2
Chemie1--1
Ekologie1--1
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Strojnictví11-2
Technické kreslení11,51,54
Strojírenská technologie11-2
Technologie22,52,57
Silniční a kolejová vozidla--22
Řízení motorových vozidel--11
Celkem hodin teoretické výuky16,515,51749
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem31,53334,599

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE