23-55-H/02 Karosář

Icon page

Čím více aut na silnicích, tím více dopravních nehod. O uplatnění se proto nemusí obávat karosáři. U nás se naučíš například i náročné karosářské činnosti, svařovat elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 nebo vyrovnávat karosérie na rovnacím zařízení. Nezbytná je však také teoretická příprava, se kterou se setkáš například v předmětech strojnictví, technické kreslení, technologie či silniční a kolejová vozidla.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a možnost svářecího kurzu. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v servisu. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

 

Učební plán

Kód a název RVP: 23-55-H/02 Karosář
Název ŠVP: Karosář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2010
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 - 2
Chemie 1 - - 1
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 1 - 2
Technické kreslení 1 1,5 1,5 4
Strojírenská technologie 1 1 - 2
Technologie 2 2,5 2,5 7
Silniční a kolejová vozidla - - 2 2
Řízení motorových vozidel - - 1 1
Celkem hodin teoretické výuky 16,5 15,5 17 49
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 31,5 33 34,5 99