23-61-H/01 Autolakýrník

Icon page

Co je korunou každého automobilu? Perfektně nalakovaná karoserie. Autolakýrník se o práci bát nemusí, vždyť stačí jen chvilka nepozornosti a zakázka je na cestě. U nás Tě naučíme volit nejlepší technologické postupy, vybírat vhodné nátěrové a nástřikové hmoty, ovládat lakovací boxy a kabiny. O teoretickou přípravu se postarají předměty materiály, technologie a technické kreslení.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a možnost svářecího kurzu. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v servisu. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

 

Učební plán

Kód a název RVP: 23-61-H/01 Autolakýrník
Název ŠVP: Autolakýrník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2013
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 - 2
Chemie 1 1 - 2
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 - - 1
Technické kreslení 1 2 2 5
Materiály 1 1 1 3
Technologie 2 3 3 8
Řízení motorových vozidel - - 1 1
Celkem hodin teoretické výuky 16,5 16,5 17 50
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 31,5 34 34,5 100