23-61-H/01 Autolakýrník

Icon page

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Co je korunou každého automobilu? Perfektně nalakovaná karoserie. Autolakýrník se o práci bát nemusí, vždyť stačí jen chvilka nepozornosti a zakázka je na cestě. U nás tě naučíme volit nejlepší technologické postupy, vybírat vhodné nátěrové a nástřikové hmoty, ovládat lakovací boxy a kabiny. O teoretickou přípravu se postarají předměty materiály, technologie a technické kreslení.

Benefity k výuce

  • řidičský průkaz skupiny B
  • v posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v servisu.

 

Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Lakyrnik.jpg-764x706-4x6

Učební plán

Kód a název RVP:23-61-H/01 Autolakýrník
Název ŠVP:Autolakýrník
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2013
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk1,51,525
Cizí jazyk (Aj)2226
Občanská nauka1113
Fyzika11-2
Chemie11-2
Ekologie1--1
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Strojnictví1--1
Technické kreslení1225
Materiály1113
Technologie2338
Řízení motorových vozidel--11
Celkem hodin teoretické výuky16,516,51750
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem31,53434,5100

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE