26-41-L/01 Informační a zabezpečovací systémy

Icon page

Obor je vyučován v objektu  Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

 

V době, kdy je i topinkovač řízen elektronicky, ti studium oboru Informační a zabezpečovací systémy nabídne maximum možností k uplatnění. Naučíš se zvládnout návrhy, montáž i uvádění zařízení do provozu, diagnostiku, testování a servis produktů firem v oblasti bezpečnosti a řízení. Při studiu se setkáš například s předměty Základy elektrotechniky, Elektrotechnika, Automatizace řízení budov, atp. Uplatnění po maturitě můžeš najít nejen v oblasti dopravy, ale také v malých nebo větších podnicích změřených na systémy ochrany objektů nebo můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Model L+H, umožňuje žákům po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru Mechanik elektrotechnik.

 

Benefity k výuce

  • zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., § 5 
  • možnost řidičského průkazu skupiny B

 

Studium je bez školného.

Na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, fyzika. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

 
 
 
Bezpecnostni-1-.jpg

Učební plán

Kód a název RVP:26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Název ŠVP:Informační a zabezpečovací systémy
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní studium v objektu Motol
Platnost ŠVP od:1. září 2017
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk3/33/33/33/312
Občanská nauka22--4
Dějepis1---1
Fyzika11125
Chemie a ekologie-1--1
Matematika433515
Tělesná výchova2/22/22/22/28
Ekonomika---33
Inf. a komunikač. technologie2/22/21/11/16
Základy zabezpečovacích systémů5/21--6
Materiály a technologie1---1
Elektronika342-9
Automatizace--1-1
Číslicová technika-4--4
Elektrická měření-2/13/12/17
Technická dokumentace2---2
Počítačové sítě a síťová zařízení---44
Programování---2/22
Zabezpečovací systémy---33
Odborný výcvik6714734
Součet celkem35353535140

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE