26-41-L/01 Informační a zabezpečovací systémy

Icon page

Informační a zabezpečovací systémy (Mechanik elektrotechnik) - maturitní obor s výučním listem

V době, kdy je i topinkovač řízen elektronicky, Ti studium oboru Informační a zabezpečovací systémy nabídne maximum možností k uplatnění. Naučíš se zvládnout návrhy, montáž i uvádění zařízení do provozu, diagnostiku, testování a servis produktů firem v oblasti bezpečnosti a řízení. Při studiu se setkáš například s předměty Základy elektrotechniky, Elektrotechnika, Automatizace řízení budov, atp. Uplatnění po maturitě můžeš najít nejen v oblasti dopravy, ale také v malých nebo větších podnicích změřených na systémy ochrany objektů nebo můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Bonusy k výuce: zkouška § 5 vyhl. 50/1978 Sb., která se stává stále častěji jedním z kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců, možnost řidičského průkazu skupiny B.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, fyzika. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Obor je vyučován v objektu  Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

 

 

Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Název ŠVP: Informační a zabezpečovací systémy
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2017
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka 2 2 - - 4
Dějepis 1 - - - 1
Fyzika 1 1 1 2 5
Chemie a ekologie - 1 - - 1
Matematika 4 3 3 5 15
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Ekonomika - - - 3 3
Inf. a komunikač. technologie 2/2 2/2 1/1 1/1 6
Základy zabezpečovacích systémů 5/2 1 - - 6
Materiály a technologie 1 - - - 1
Elektronika 3 4 2 - 9
Automatizace - - 1 - 1
Číslicová technika - 4 - - 4
Elektrická měření - 2/1 3/1 2/1 7
Technická dokumentace 2 - - - 2
Počítačové sítě a síťová zařízení - - - 4 4
Programování - - - 2/2 2
Zabezpečovací systémy - - - 3 3
Odborný výcvik 6 7 14 7 34
Součet celkem 35 35 35 35 140