Autoelektrikář

SPŠD Praha icon

Obor je vyučován v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Pokud se zajímáš o motorová vozidla a jejich vybavení moderní elektronikou, je to obor vhodný právě pro Tebe. Připravíme Tě po odborné stránce v oblastech elektrotechniky a elektroniky motorových vozidel. Seznámíš se s konstrukcí vozidel s jejich opravou a diagnostikou.

Benefity k výuce

 • Řidičský průkaz skupiny B a C
 • zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., §5
 • v posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v servisu nebo v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy v rámci motivačního programu
 • Absolventský program DPP ti následně umožní získat až dvouletou pracovní smlouvu na pracovišti Dopravního podniku.
 • ve 3. ročníku možnost zařadit se do stipendijního programu

 

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění v autoservisech nebo v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat dvouletý nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

 

Učební plán

Kód a název RVP:2657H/01 Autoelektrikář
Název ŠVP:Autoelektrikář
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2019
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk (Aj)2226
Občanská nauka1113
Chemie - Ekologie1,5--1,5
Matematika2215
Fyzika21,5-3,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Základy elektrotechniky4--4
Elektronika-123
Automobily1214
Opravárenství a diagnostika1214
Elektropříslušenství-213
Elektrická měření--11
Řízení motorových vozidel--11
Celkem hodin teoretické výuky18171752
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem3334,534,5102

Přihláška a kritéria pro přijetí

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
 • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
 • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE