Zadejte hledané slovo

Škola dnes

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY

Cesta za řemeslem

Projekt Hospodářské komory. Jde o zážitkový workshop určený primárně rodinám s dětmi. Projekt běží od školního roku 2018/19 dodnes. Děti s rodiči si mohou ve školních  dílnách v Košířích zábavnou a zážitkovou formou za asistence našich mistrů odborného výcviku vyzkoušet řemeslo autolakýrníka. Více informací zde.


Hnízda odbornosti a techniky

V rámci projektového vyučování jsme organizovali pro žáky ZŠ aranžérské workshopy.

Aranžérské workshopy


Polytechnická hnízda

Další projekt organizovaný Hospodářskou komorou, tentokrát zaměřený na žáky základních škol. Speciálně vybavené učebny jsou umístěny v obou budovách školy. Žáci si zde mohou vyzkoušet základní manipulaci s pracovními nástroji, seznámit se se zpracováním různých materiálů přiblížit i základy robotiky. Na naší škole máme dvě polytechnická hnízda v objektu školy Motol a po jednom na Moravské a v OZM.
Žáci návštěvou polytechnického hnízda stráví celkem čtyři hodiny. Během dvou hodin manuálně pracují a své vlastní výrobky si mohou následně odnést domů a udělat tak radost nejen sobě, ale i svým rodičům.
Druhá dvouhodinovka je věnována robotice. Zde mají žáci unikátní možnost pracovat pod dohledem pedagogů pracovat se stavebnicemi. Žáci se tak seznámí s technologií používanou v moderním průmyslu, a kromě zlepšení motoriky, kterou umožní klasické „dílny“, se přiučí v základech i tomu, jak funguje současný průmysl.


BEZ PROJEKTŮ BY TO NEŠLO

Projekty a granty, kterými se spolupodílíme na financování vybavení školy

Projekty spolufinacované Evropskou unií

1. Operační program PRAHA – ADAPTABILITA – OPPA

2013
Popularizace vědy a technických oborů na SPŠD, .a.s.
Mnohé vybavení využívané především při výuce odborných předmětů bylo pořízeno. V rámci realizace Operačního programu Praha Adaptabilita. Z projektu naši žáci pod dohledem svých mistrů z dodané stavebnice postavili tři elektrické tříkolky, které potom testovali z jízdních vlastností má testovací dráze v Geyhoound parku v Motole.

 2. Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU- OPPR

2018 – VÝZVA Č. 20 – MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL

Název školního projektu: „Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.“

Škola získala zařízení v hodnotě 2 437 970,- Kč. Finance byly využity v objektu Moravská při budování nové elektro laboratoře a dovybavení jazykové učebny. V objektu Motol na rozšíření PC sítě a v objektu Košíře na nákup kompresoru a emisní stanice.

2019 – VÝZVA Č. 37 – MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL II

Škola uspěla i s novým projektem Modernizace zařízení a vybavení SPŠD, a.s. II, kde získala částku 2 389 596 Kč. V rámci tohoto projektu vznikla v Motole učebna pro videokonferenci, která je hojně využívána pro výuku i videokonference. V objektu Moravská byla nově vybavena auto učebna a v Košířích bylo nakoupeno nové zařízení pro zámečníky

2020 – VÝZVA Č. 48 – MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL III

Z dalšího projektu Modernizace zařízení a vybavení SPŠD, a.s. III, škola pořídila do objektu Moravská výukový panel – komfortní systémy vozidel, do objektu Košíře doplnila pneuservis, diagnostické moduly, plničku klimatizací s proplachovacím příslušenstvím a v objektu Motol novou učebnu na technická měření.

Operační program MŠMT:  VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Šablony pro SŠ a VOŠ  – podpora škol v projektu zjednodušeného vykazování:

9/2017 – 8/2019

Šablony I
Projekt se nazývá MODERNIZACE VÝUKY A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ VE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE DOPRAVNÍ, A. S. I.

Projekt podán ve výši cca 1 900 000,- Kč.

  • vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • personální podpora (asistent pedagoga, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů)
  • nové metody ve výuce.

V souvislosti s tzv. šablonami byla část prostředků věnována na pořízení vybavení a pomůcek (stavebnice, tablety aj.).

9/2019 – 8/2020

Šablony II

Projekt se nazývá MODERNIZACE VÝUKY A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ VE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE DOPRAVNÍ, A. S. II. Projekt podán ve výši cca 2 980 000,- Kč.

  • personální podpora
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • společné vzdělávání dětí, žáků a studentů
  • podpora rozvojových aktivit

3/2022 – 11/2023

Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství
Projekt běží a škola se na něm podílí jako partner. Projekt podán ve výši 580 000 Kč