Přihlášky

Icon page

Přihláška denní studium pdf (tiskopis MŠMT)

Přihláška denní studium excel (tiskopis MŠMT)

Přihláška ke studiu ve zkrácené formě pdf (tiskopis MŠMT) pro obory Elektrikář a Automechanik v dálkové formě.

Přihláška ke studiu ve zkrácené formě excel (tiskopis MŠMT) pro obory Elektrikář a Automechanik v dálkové formě.

Přihláška nástavbové obory všech forem (denní, dálková) pdf (tiskopis MŠMT)

Přihláška nástavbové obory všech forem (denní, dálková) excel (tiskopis MŠMT)

Přihláška ke kurzu vyhl. 50/1978 Sb.

 

UPOZORNĚNÍ: přihláška má dvě strany, není nutné tisknout barevně; přihlášku je nutné doručit originálně podepsanou osobně nebo poštou. Elektronická forma doručení - kromě datové schránky - není přípustná.

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení: