Přihlášky

Icon page

Přihláška denní studium pdf (tiskopis MŠMT)

Přihláška denní studium excel (tiskopis MŠMT)

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informovaný souhlas
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (u cizinců, kteří nekonají zkoušky z ČJ, bude znalost jazyka ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

 

Přihláška ke studiu ve zkrácené formě pdf (tiskopis MŠMT) pro obory Elektrikář a Automechanik v dálkové formě.

Přihláška ke studiu ve zkrácené formě excel (tiskopis MŠMT) pro obory Elektrikář a Automechanik v dálkové formě.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

 

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti zvoleného oboru
 • úředně ověřená kopie výučního listu, případně vyššího dosaženého vzdělání
 • podpis uchazeče
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně

 

 

Přihláška nástavbové obory všech forem (denní, dálková) pdf (tiskopis MŠMT)

Přihláška nástavbové obory všech forem (denní, dálková) excel (tiskopis MŠMT)

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

 

 • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololeltí 3. ročníku
 • podpis uchazeče
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
 • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

 

 

Přihláška ke kurzu vyhl. 50/1978 Sb.

 

 


UPOZORNĚNÍ: přihláška má dvě strany, není nutné tisknout barevně; přihlášku je nutné doručit originálně podepsanou osobně nebo poštou. Elektronická forma doručení - kromě datové schránky - není přípustná.

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení: