Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

K nástavbovému studiu budou přijati uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem, nebo kteří se jím prokáží nejpozději v den nástupu ke studiu.

Informativně PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024 bude aktualizováno ke dni 31.1.2024

Informativně JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ) bude aktualizováno ke dni 31.1.2024

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Podmínky a kritéria pro vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v zákonné lhůtě a v souladu s platnou legislativou pro daný školní rok. Uchazečům a uchazečkám o studium doporučujeme sledovat webové stránky školy, které pravidelně aktualizujeme nebo portál MŠMT www.prihlaskynastredni.cz.

Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou v denní i dálkové formě studia mají formu JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY .

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,  přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy lepší výsledek, který tvoří 60% hodnocení v rámci kritérií pro přijeti. Zkouška je centrálně zadávána a hodnocena organizací Cermat.

Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a jejích aplikací, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na přijímačky.cermat.cz

Termín pro odevzdání přihlášek: od 1. února do 20. února 2024

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

  • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

  • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání

Školní část přijímací zkoušky

  • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro střední školy

Náhradní školní přijímací zkoušky

  • od 26. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

  • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
  • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům a jejich zákonným zástupcům oznámen formou informačního dopisu.