Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

K nástavbovému studiu budou přijati uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem, nebo kteří se jím prokáží nejpozději v den nástupu ke studiu.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ)

 

Přihláška ke vzdělávání pro nástavbové studium v denní i dálkové formě ve formátu PDF.

Přihláška ke vzdělávání pro nástavbové studium v denní i dálkové formě ve formátu XLSX.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete zde.

Podmínky a kritéria pro vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v zákonné lhůtě a v souladu s platnou legislativou pro daný školní rok. Uchazečům a uchazečkám o studium doporučujeme sledovat webové stránky školy, které pravidelně aktualizujeme.

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/23 do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou mají formu JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY .

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,  přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy lepší výsledek, který tvoří 60% hodnocení v rámci kritérií pro přijeti. Zkouška je centrálně zadávána a hodnocena organizací Cermat.

Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a jejích aplikací, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na přijímačky.cermat.cz

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům a jejich zákonným zástupcům oznámen formou informačního dopisu.