Zadejte hledané slovo

23-51-H/01 Strojní mechanik (1,5 roku)

zámečník dálkový zkrácený

Dálková zkrácená forma studia (1,5 roku) oboru 23-51-H/01 Provozní zámečník

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

15 000 Kč/studium

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

1,5 roku

Počet přijímaných žáků:

20

  • Obor je určen pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ). Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem! Výjimku lze udělit na základě písemné žádosti řediteli školy, který ho vyzve k prokázání  znalostí z předchozího vzdělání zkouškou.
  • Zkrácená forma studia je umožněna tím, že zájemci v průběhu výuky již nestudují všeobecně vzdělávací předměty, ale věnují se pouze studiu odbornosti. Výuka probíhá jednou týdně, od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s praxí.
  • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
  • Výuka probíhá jednou týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.
  • Celkem absolvuje studující 320 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 140 hodin činí odborný výcvik. V případě zájmu lze navázat kurzem svářečské školy a získat svářečský průkaz – viz nabídka v sekci služby školy – pro veřejnost.
  • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
  • úředně ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku ZŠ
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

Učební plán oboru ke stažení ZDE.