Zadejte hledané slovo

Projekt – Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. III Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002213

Projekt – Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. III

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002213

 Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí:

  • modernizace a dovybavení laboratoře diagnostiky vozidel
  • modernizace dílen odborného výcviku
  • modernizace elektroučebny.

 

  • Celkový rozpočet projektu: 1 973 595,00 Kč
  • Z toho veřejná podpora: 1 776 235,50 Kč

 

Logo - Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program - pól růstu České republiky

Logo Evropské unie a Prahy