Výsledky přijímacího řízení

Icon page

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem bez přijímací zkoušky a maturitních a nástavbových oborů

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče podle oborů.

Uchazeč zadá do formuláře své registrační číslo (ID uchazeče) a výsledek přijímacího řízení mu bude vygenerován. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě může uchazeč osobně převzít na informačních schůzkách, rozpis zde.

V dalších kolech obdržíte informace na studijním oddělení při osobním jednání (242 481 933, 934).

Uchazeči, kteří neuspějí v prvním kole přijímacího řízení mohou podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do 3 dnů k rukám ředitele školy.

Upozornění!!!

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. (V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Uchazeči denní i dálkové formy nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají. V případě, že se uchazeč rozhodne ke studiu nenastoupit, prosíme o bezodkladné sdělení této skutečnosti studijnímu oddělení školy: koprivovaolga(na)sps-dopravni(tecka)cz, 242 481 933 nebo kolmanova(na)sps-dopravni(tecka)cz, 724 895 040.

 

Zadejte ID uchazeče pro zobrazení výsledků: