Výsledky přijímacího řízení

Icon page

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem bez přijímací zkoušky a maturitních a nástavbových oborů

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení 


Uchazeč zadá do formuláře své evidenční číslo uchazeče a výsledek přijímacího řízení mu bude vygenerován. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě může uchazeč osobně převzít na studijním oddělení. 

V dalších kolech obdržíte informace na studijním oddělení při osobním jednání (242 481 943, 944).

Uchazeči, kteří neuspějí v prvním kole přijímacího řízení mohou podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do 3 dnů k rukám ředitele školy.

Upozornění!!!

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. (V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Uchazeči denní i dálkové formy nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají. V případě, že se uchazeč rozhodne ke studiu nenastoupit, prosíme o bezodkladné sdělení této skutečnosti studijnímu oddělení školy: kolmanovadominika(na)sps-dopravni(tecka)cz, 732 436 232 nebo kolmanova(na)sps-dopravni(tecka)cz, 724 895 040.

 

Zadejte ID uchazeče pro zobrazení výsledků: