Zadejte hledané slovo

Organizační info

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 vyhledá uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče na https://dipsy.cz/. Výsledek je zveřejněn pod registračním číslem, které je shodné s evidenčním číslem přihlášky v systému (šestimístné). Registrační čísla nesdělujeme po telefonu, pouze na základě osobní návštěvy a po ověření totožnosti uchazeče nebo zákonného zástupce.

VELETRH STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

VELETRH STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

12. června 2024 se uskuteční v budově E školy v Motole Veletrh studentských projektů SPŠD. V rámci této akce se mohou žáci, rodiče a pedagogové seznámit s pracemi studentů, kteří budou prezentovat výsledky svých projektů, na kterých pracovali ve školním roce 2023/2024. Rádi bychom Vám také oznámili, že od 12.6.2024 se staneme díky podpisu smlouvy […]

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 vyhledá uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče na https://dipsy.cz/. Výsledek je zveřejněn pod registračním číslem, které je shodné s evidenčním číslem přihlášky v systému (šestimístné). Registrační čísla nesdělujeme po telefonu, pouze na základě osobní návštěvy a po ověření totožnosti uchazeče nebo zákonného zástupce.

ROZPIS TERMÍNŮ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY_POHOVORY

ROZPIS TERMÍNŮ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY_POHOVORY

Termíny pohovorů pro školní přijímací zkoušky (ŠPZ). Zvolte odkaz s termínem, který Vám byl doručen v pozvánce písemnou nebo elektronickou formou. Funkcí Ctrl + F vyhledejte registrační číslo uchazeče, které vám bylo přiděleno a je rovněž součástí textu pozvánky k ŠPZ. Uchazeč je pozván na pohovor podle prioritizace oboru. Časový harmonogram pro pozvané uchazeče ke […]

NOVÉ! KONZULTACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

NOVÉ! KONZULTACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU V TIŠTĚNÉ FORMĚ PŘIJÍMÁME DENNĚ OD 9:00 DO 15:00 V BUDOVÁCH ŠKOLY Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol Moravská 298/217a, Praha 2 – Vinohrady Pro ty, kteří potřebují jakoukoli pomoc při vyplnění přihlášek mohou každé úterý od 1.2. 2024 do 20.2.2024 včetně prázdninových týdnů  využít  uchazeči prodloužené úřední hodiny studijního oddělení v […]

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.  Uchazeči budou přijímáni do oborů, které uvedli na přihlášce ke studiu dle stanovených kritérií pro jednotlivé obory a formy vzdělávání: JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ) JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ […]

PF 2024

PF 2024

Vážení a milí, snad více, než kdy jindy přejeme všem žákům, rodičům, učitelům, kolegům, přátelům a partnerům Střední průmyslové školy dopravní, a.s. hodně zdraví a radosti z každého dne prožitého v pohodě, klidu a s těmi, které máte rádi. Budoucím absolventům přejeme úspěšné zakončení studia, uchazečům o studium šťastnou ruku při volbě oboru. Úplně všem […]

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PLÁNOVANÉ STÁVCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PLÁNOVANÉ STÁVCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vážení rodiče, Vážení žáci, Vážení kolegové, rád bych touto cestou vyjádřil stanovisko k současné k plánované stávce pedagogických pracovníku. K dnešnímu dni jsem neobdržel oznámení z řad kolegů o aktivním zapojení do plánované stávky. S řadou požadavků organizátorů stávky ale souhlasím a podporuji je, chci ale zdůraznit, že v této věci nevnímám jako hlavní téma navyšování platů pedagogických pracovníků. Téma platů […]