Zadejte hledané slovo

Blog

AKTUÁLNĚ K ORGANIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

AKTUÁLNĚ K ORGANIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení zákonní zástupci uchazečů, vážení uchazeči o studium,

v těchto dnech probíhá vyhodnocování podkladů 2. kola pro přijímání žáků dle kritérií pro jednotlivé obory.

Informace pro přijaté žáky budeme postupně rozesílat na e-mailové adresy uvedené v přihláškách ke vzdělávání do 31.5.2024. Prosíme, abyste se řídili pokyny, které budou v informačních letácích uvedeny.

Informace o výsledcích 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY dle platné legislativy nejdříve 21. června 2024 – viz informace MŠMT na webu https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

Nadále platí níže uvedené informace:

PROSTŘEDNICTVÍM https://www.dipsy.cz/ JSOU UCHAZEČŮM zasílány:

  1. pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do oborů s maturitní zkouškou
  2. pozvánky ke školní přijímací zkoušce do oborů s maturitní zkouškou v denní formě (kromě nástaveb) a do oborů s výučním listem v denní formě. Zkouška se koná formou motivačního pohovoru.

Pro uchazeče, kteří podali přihlášky papírovou a hybridní formou, jsou pozvánky k pohovoru zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta) na adresu, kterou uchazeči uvedli  v přihlášce ke studiu a která byla ověřena dle rejstříku obyvatel. Zásilka bude uložena na poště 10 dní, potě bude vhozena do schránky a bude považována za doručenou. Věnujte tedy v těchto dnech pozornost doručování pošty. Nevyzvednutí nebo nedoručení zásilky není možné akceptovat, jako omluvu nepřítomnosti na JPZ nebo pohovoru.

Pro uchazeče, kteří podali přihlášky elektronickou formou budou zprávy generovány přímo ze systému Dipsy nebo Certis a komunikace bude probíhat pouze elektronicky. I v tomto případě platí tzv. fikce doručení, tj. je nutné sledovat elektronickou poštu a zprávy, které jsou v rámci přijímacího řízení doručovány.

Nevyžadujte prosím informace o jednotlivých termínech telefonicky od pracovníků školy.

V pozvánce jsou uvedeny tyto údaje:

  1. Osobní údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum a místo narození;
  2. Evidenční číslo přihlášky (přidělené šesticiferné registrační číslo uchazeče);
  3. Čas, kdy se máte dostavit k přijímací zkoušce (dodržujte prosím max. 5minutový předstih);
  4. Adresa školy, kam se má uchazeč dostavit (POZOR, adresa je dle vyučovaného oboru v dané budově);
  5. Základní informace k bodovému hodnocení pohovoru (maximální počet bodů)
  6. Uchazeč se musí u pohovoru prokázat platným průkazem totožnosti (OP) nebo cestovním pasem. Lze akceptovat i ISIC průkaz nebo Lítačku. Vždy musí být na dokladu fotografie a datum narození.

 

Související příspěvky