Zadejte hledané slovo

Blog

ERASMUS+ V NĚMECKU A VE FINSKU

ERASMUS+ V NĚMECKU A VE FINSKU

Zahraniční výměnné stáže mají v našich oborech stálé místo už několik let. Neprobíhají jen vzájemné výměny žáků z technických oborů, ale také stáže a výměnné pobyty pedagogů. 

Finské přístavní město Turku a německé Drážďany byly v listopadových dnech cílem učitelů teoretické výuky a odborného výcviku a skupiny žáků oboru Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Program v různých částech Evropy byl velmi podobný. Učitelé auto oborů se se svým finským protějškem účastnili výuky ve školních dílnách finské střední školy, kde mohli porovnat jak organizaci výuky, tak vybavení a postupy při výuce strojních oborů. V Drážďanech pro změnu provázel naše žáky elektro oborů po celou dobu jeden z žáků školy DVB. Na pracovištích drážďanského dopravního podniku je pak provázela například paní Schumann – vedoucí výukového oboru v DVB a překladatelka paní Rubalová, díky které lépe pochopili odborné pojmy. Kluci se podívali nejen do školních dílen a dílen autobusů v městské části Gruna, ale také do provozovny v části Reick, kde si prohlédli výrobu a montáže kolejnic. V průběhu stáže byl jeden z účastníků Filip Rulf oceněn titulem Mladý řemeslník roku, které každoročně uděluje Sdružení soukromých škol. Ocenění za Filipa převzal Ing. Tomáš Jelínek, zástupce ředitele pro elektroobory a předal mu ho osobně na slavnostním zakončení stáže v Drážďanech. Příští rok bude ve znamení dvaceti let spolupráce mezi oběma vzdělávacími institucemi. Výročí odstartujeme hned v lednu stáží německých studentů. V těchto dnech se dokončuje podrobný program, který chceme tentokrát pojmout hodně prakticky a zážitkově. Na programu se budou podílet tradičně i zaměstnanci DPP, kteří věnují celé stáži velmi mnoho úsilí a času. Velmi děkujeme a těšíme se na leden 2025.

Související příspěvky