Zadejte hledané slovo

Blog

Personální změny

30. 6. 2022 je pro všechny žáky i pedagogy dlouho očekávané datum, kdy končí školní rok a konečně začínají vytoužené prázdniny! I když se všichni na prázdniny těšíme, ztichlé lavice, chodby a kabinety vnášejí do školních budov na dva měsíce i trochu smutku a nostalgie, než zase v září ožijí žákovským halasem a smíchem. V tomto duchu je letošní poslední červen pro naši školu dvojnásob smutný. Loučí se totiž s námi dva dlouholetí pracovníci školy – náš pan ředitel Ing. František Novotný a jeho zástupce pro odborný výcvik pan Michal Jiroušek. Oběma tímto moc děkujeme za jejich dlouholetou a obětavou práci pro školu a do dalšího života jim přejeme hlavně pevné zdraví a zasloužený  klid a odpočinek.

Zároveň vítáme od 1. 7. 2022 na pozici ředitele pana Ing. Lukáše Sobotku, kterému tímto přejeme, ať se mu jeho práce daří. Těšíme se na spolupráci!

Související příspěvky