Zadejte hledané slovo

Měsíční archivy: Duben 2023

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

Informace k vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Zájem o studium v denní formě musí potvrdit uchazeč odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tzn. do pondělí 9. května 2023 včetně. Zápisový lístek je možné odevzdat  osobně od 7:30 do 15:00 na […]