Zadejte hledané slovo

Blog

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PLÁNOVANÉ STÁVCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PLÁNOVANÉ STÁVCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vážení rodiče, Vážení žáci, Vážení kolegové,

rád bych touto cestou vyjádřil stanovisko k současné k plánované stávce pedagogických pracovníku. K dnešnímu dni jsem neobdržel oznámení z řad kolegů o aktivním zapojení do plánované stávky. S řadou požadavků organizátorů stávky ale souhlasím a podporuji je, chci ale zdůraznit, že v této věci nevnímám jako hlavní téma navyšování platů pedagogických pracovníků. Téma platů je medializováno v největší míře a zanikají tak důležité body, které se promítnou v případě realizace plánovaných změn v kvalitě výuky.

Povolání učitele klade velké nároky na odbornost, a v nemalé míře také na psychickou odolnost pedagogů v každodenní práci s žáky různého nadání, různých studijních předpokladů nebo s různými zdravotními omezeními. Spolu s kolegy z jiných škol, kteří se rozhodli aktivně zapojit do stávky, sdílíme potřebu zachování podmínek pro plnění následujících cílů, kterými jsou především:

vytváření co nejlepších podmínek pro vzdělávání žáků, i přes velké procento demotivovaných žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ohrožených školním neúspěchem;

správná a efektivní volba metod a přístupu k žákům se specifickými poruchami učení a chování;

zkvalitňování podmínek pro komunikaci s rodiči, žáky a veřejností;

zkvalitňování personálních podmínek a materiálního zázemí školy a odborného výcviku;

vytváření podmínek pro zmírnění dopadů distanční výuky v období pandemie.

V termínu plánované stávky podpoříme výše uvedená stanoviska zkrácením výuky o poslední hodinu výuky stanovenou platným rozvrhem pro jednotlivé třídy. Toto zkrácení se netýká žáků, kteří v této době budou absolvovat odborný výcvik v rámci zařazení na pracoviště zaměstnavatelů. Zavazujeme se tímto k zachování maximálního standartu z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy.

 

Ing. Lukáš Sobotka

Ředitel školy

Související příspěvky