Zadejte hledané slovo

BUDOVA ŠKOLY V MOTOLE (TEORETICKÁ VÝUKA)

Plzeňská 298/217a
150 00 Praha 5 – Motol

Omlouvání žáků z vyučování na tel.: 242 481 961 nebo 242 481 964.

Konzultační hodiny učitelů objektu Motol

Zástupkyně ředitele TV školy pro objekt MOTOL

Ing. Zdeňka Zaimlová

Vedoucí úseku teoretické výuky Motol

Mgr. Milan Martínek

Sekretariát / Polytechnická hnízda

Trávníčková Silvie

Referent studijního oddělení objektu Motol

Vonášková Jana

Speciální pedagog

Mgr. Petr Hraško

Pedagogové

Abboudová Sára

Ing. Došlý Jiří

Mgr. Franková Michaela

Mgr. Habrovanský Miroslav

Ing. Hadová Dagmar

Ing. Havlíček Jakub

Mgr. Hennawi Chada

Mgr. Horkelová Eva

Mgr. Hraško Petr

Ing. Ježková Petra

Ing. Kalita Michal

Ing. Bc. Kaněrová Soňa, DiS.

PaedDr. Karásková Kamila

Ing. Končický Kristián

Ing. Košťálová Eva

Mgr. Krejčí Helena

Mgr. Kroupa Jan 

RNDr. Marek Ivo

Mgr. Matysová Hana

Ing. Melzoch Jakub

Mgr. Mertová Sára

Mgr. Navrátilová Jana

Bc. Nováková Angelika

Mgr. Pekárková Tereza

Mgr. Procházková Jiřina

Ing. Bc. Rollová Jitka, Ph.D.

Ing. arch. Selingerová Marie

Ing. Strádalová Monika

Mgr. Šubnaja Natálie

Ing. Mgr. Táborská Andrea

Ing. Tesař Jan 

Ťukal Jakub

Ing. Tužilová Jitka

Mgr. Veselková Magdalena

Pavel Válek

Správce objektu

Jakub Vladyka

       +420 778 410 944