Zadejte hledané slovo

Motol (teoretické vyučování)

Adresa:

Plzeňská 298/217a
150 00 Praha 5

Omlouvání žáků z vyučování na tel.: 242 481 961 nebo 242 481 964.

Rozpis konzultačních hodin

Zástupkyně ředitele TV školy pro objekt MOTOL

Ing. Zdeňka Zaimlová

Vedoucí úseku teoretické výuky Motol

Mgr. Milan Martínek

Sekretariát / Studijní oddělení objektu Motol

Trávníčková Silvie

Polytechnická hnízda

Trávníčková Silvie

Studijní oddělení objektu Motol

Vonášková Jana

Speciální pedagog

Mgr. Petr Hraško

Pedagogové

Ing. Došlý Jiří

Mgr. Habrovanský Miroslav

Ing. Hadová Dagmar

Ing. Havlíček Jakub

Mgr. Horkelová Eva

Mgr. Hraško Petr

Ing. Jelínek Tomáš

Ing. Ježková Petra

Bc. Kalita Michal

Ing. Bc. Kaněrová Soňa, DiS.

Mgr. Kaššovicová Zuzana

Ing. Košťálová Eva

Mgr. Krejčí Helena

Mgr. Jan Kroupa

RNDr. Marek Ivo

Mgr. Matysová Hana

Ing. Melzoch Jakub

Mgr. Mertová Sára

Mgr. Navrátilová Jana

Bc. Nováková Angelika

Mgr. Pekárková Tereza

Mgr. Procházková Jiřina

Ing. Bc. Rollová Jitka, Ph.D.

Ing. arch. Selingerová Marie

Mgr. Siwková Helena

Ing. Sobotka Lukáš

Ing. Strádalová Monika

Mgr. Šimon Pavol

Mgr. Šubnaja Natálie

Bc. Jan Tesař

Tichý Richard

Ing. Tužilová Jitka

Mgr. Veselková Magdalena

Pavel Válek

Správce objektu

Peterek Roman