Zadejte hledané slovo

Dálkové zkrácené studium

Dálkové zkrácené studium

Přihláška ke studiu ve zkrácené formě excel (tiskopis MŠMT) pro obory Elektrikář a Automechanik v dálkové formě.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti zvoleného oboru
  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně vyššího dosaženého vzdělání
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR