Zadejte hledané slovo

Blog

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Uchazeči budou přijímáni do oborů, které uvedli na přihlášce ke studiu dle stanovených kritérií pro jednotlivé obory a formy vzdělávání:

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ (S MATURITOU V DENNÍ I DÁLKOVÉ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ FORMĚ, 3 roky studia)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (VE ZKRÁCENÉ FORMĚ, 1,5 let studia)

Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč má na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školu (elektronicky, výpisem ze systému nebo v tištěné podobě. Termín pro podání přihlášek je od 1. února 2024 do 20. února 2024.

Forma, obsah a rozsah zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. uchazeči budou přijímáni dle stanovených kritérií pro jednotlivé obory a formy vzdělávání.

Přihlášky je možné podávat ve studijním oddělení v budově školy v Motole (Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol) nebo Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady pondělí – pátek v době úředních hodin od 8:00 do 15:00, v úterý v prodloužených úředních hodinách do 18:00.

Ve studijním oddělení je možné každé úterý využít možnosti konzultace, vyzvednutí tiskopisů nebo skenu či tisku potřebných dokumentů, které jsou potřeba pro přihlášení pouze ve Střední průmyslové škole dopravní. Pokud máte zájem nastoupit do jiné školy, využijte veřejně dostupných služeb knihoven nebo Copy center.

Informace zde:

info@sps-dopravni.cz

studijnioddeleni@sps-dopravni.cz

 

Související příspěvky