Zadejte hledané slovo

Blog

SPŠD JE OD 12.6.2024 FAKULTNÍ ŠKOLOU FAKULTY DOPRAVNÍ ČVUT

SPŠD JE OD 12.6.2024 FAKULTNÍ ŠKOLOU FAKULTY DOPRAVNÍ ČVUT

Fakulta dopravní ČVUT zahájila spolupráci se Střední průmyslovou školou dopravní, která se stala její první fakultní školou. Společně tak chtějí podpořit technické vzdělávání v oblasti dopravy.

Dne 12. června 2024 se při příležitosti Veletrhu studentských projektů na Střední průmyslové škole dopravní v Motole uskutečnil slavnostní podpis smlouvy o propůjčení titulu Fakultní škola Fakulty dopravní ČVUT v Praze (FD ČVUT). Tato smlouva byla podepsána ve voze tramvaje T3R.P číslo 8466.

Spolupráce má za cíl zajistit kvalitní vzdělávání budoucích odborníků v oblasti dopravy, logistiky a managementu dopravy. Pedagogům a žákům SPŠD se otevře cesta k nadstandardnímu přístupu k informacím a vzdělávacím programům, výzkumným a inovačním aktivitám FD ČVUT. Současně bude mít SPŠD možnost získat kvalitní vyučující pro výuku odborných technických předmětů.

Za Fakultu dopravní ČVUT v Praze smlouvu podepsal děkan fakulty prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., za Střední průmyslovou školu dopravní ředitel Ing. Lukáš Sobotka. Přítomni byli také zástupci managementu zřizovatele školy Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), v čele s generálním ředitelem Ing. Petrem Witowským, dále žáci SPŠD, akademičtí pracovníci a studenti FD ČVUT.

Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., děkan Fakulty dopravní ČVUT řekl: „Jsem velmi rád, že v rámci našeho partnerství budou středoškolští studenti, mimo jiného, zapojováni do projektové výuky na naší fakultě, takže jejich nástup do vysokoškolského prostředí bude pro ně podstatně jednodušší a příjemnější. Doprava ovlivňuje každého z nás a je tak celospolečenským tématem, které se dotýká i naší budoucnosti, a proto jsem velmi potěšen, že se nám podařilo navázat hlubší spolupráci a partnerství se SPŠD. Mladí lidé, studenti se na budoucnosti, nejen co se týče oblasti dopravy, ale rozvoje celé naší země budou v nemalé míře podílet. V současnosti se celá společnost potýká s velkým propadem zájmu o studium technických oborů. Jsem přesvědčen o tom, že právě takovéto propojení je tou nejlepší cestou, jak představit takto zajímavé téma.“

Ing. Lukáš Sobotka, ředitel SPŠD, dodal: „Tato smlouva o spolupráci je velkou příležitostí pro naše žáky a pedagogy, kteří díky ní získají přístup k odborným znalostem, vzdělávacím programům a inovačním aktivitám v oblasti dopravy. Věřím, že naše partnerství přinese mnoho pozitivního nejen pro žáky, ale i pro jejich budoucí zaměstnavatele.“ Lukáš Sobotka rovněž zdůraznil, že škola zařazuje výuku akademických pracovníků či odborníků z praxe napříč obory již několik let, ale zároveň připouští, že se často jednalo o spolupráci krátkodobějšího charakteru, která ovlivnila jen některé ročníky a obory. „Chceme, aby se tato forma spolupráce zakotvila ve výuce, jako její nedílná součást a aby díky tomu žáci přirozeně přecházeli po maturitě do vysokoškolského prostředí bez obav a s větší jistotou, než je tomu doposud.

Součástí programu byla společná diskuse zástupců obou škol, managementu DPP, prohlídka projektů žáků SPŠD, studentů ČVUT (CTU Lions) a komentovaná jízda „školní“ tramvajovou linkou 10.

Související příspěvky