Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Dny otevřených dveří nejen pro deváťáky!

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v denních, dálkových i zkrácených oborech s výučním listem nebo s maturitní zkouškou na dny otevřených dveří do budov školy v ulici Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol (stanice tramv. 9, 10, 4 - Vozovna Motol) a v ulici Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady (stanice tramv. 4, 22 - Jana Masaryka nebo 16, 10 - Šumavská).

středa 12.11.2014 od 15:30 do 17:30 hod.

pondělí 8.12.2014 od 15:30 do 17:30 hod.

sobota 17.1.2015 od 9:30 do 12:30 hod.

pondělí 9.2.2015 od 15:30 do 17:30 hod.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO UCHAZEČE!!! PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE PRO PŘIJETÍ DO NABÍZENÝCH OBORŮ NEKONAJÍ A TO ANI V NEPOVINNÉM PILOTNÍM PROGRAMU MŠMT ČR.


Zveřejněno dne 8.9.2014


 

Zkrácené studium oboru Elektrikář a Automechanik:

Studium oboru Elektrikář a Automechanik ve zkácené formě bylo zahájeno od 15. září 2014. Další termín zahájení studia je plánován od 1.2.2015 při dostatečném naplnění kapacity oboru. Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 242 481 933 nebo 934.

Zveřejněno dne 23.9.2014


Informace o studijních oborech ve zkrácené formě zde.

Přihláška (ke stažení zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně výuční list). Podrobnější informace poskytne studijní oddělení. Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání. Školné je stanoveno pro školní rok 2014/2015 na 15 000 Kč.

Zveřejněno dne 30.4.2014.

Upraveno dne 24.6.2014.


Přestupy z jiné školy v průběhu školního roku nebo nástup do vyššího ročníku:

V případě zájmu o přestup z jiné školy nebo nástup do vyššího ročníku v průběhu školního roku 2013/2014 kontaktujte studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.


 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-45731667-1', 'sps-dopravni.cz');
ga('send', 'pageview');
</script>

Logo Nové závěrečné zkoušky

 

Program Oracle Academy

Program Microsoft Dream Spark

 

 

Aktuálně

Aktuálně
14.10.2014

Dny otevřených dveří nejen pro deváťáky!

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v denních, dálkových i zkrácených oborech s výučním listem nebo s maturitní zkouškou na dny otevřených dveří do budov školy v ulici Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol (stanice tramv. 9, 10, 4 - Vozovna Motol) a v ulici Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady (stanice tramv. 4, 22 - Jana Masaryka nebo 16, 10 - Šumavská).

29.09.2014

Studentská konference 2014

Žáci z objektu školy Moravská měli možnost se účastnit konference o „Rozvojových cílech tisíciletí – společně ke změně“, která se konala 26.9. 2014 v prostorách Akademie věd v Praze. Konference se účastnilo šedesát žáků ze třinácti středních škol z celé ČR.

23.09.2014

Cyklojízda 2014

Dne 19. 9. 2014 se žáci školního objektu Motol zúčastnili v rekordním počtu (50 žáků) v doprovodu Ing. Tužilové, paní Tomášové a RNDr. Jasaně 5. ročníku „Velké studentské cyklojízdy Prahou“. Akce, které se účastníme každoročně, se konala v rámci Evropského týdne mobility jako akce na podporu udržitelné dopravy a myšlenky městské cyklistiky.

18.09.2014

Exkurze do firmy SMA Solar Technology AG v Niestetalu

Exkurze vybraných žáků školy a vyučujících, kteří se zajímají či zabývají obnovitelnými zdroji elektrické energie a ekologií, v budově školicího střediska firmy SMA Solar Technology AG v Niestetalu, předměstí Kasselu.

15.09.2014

Vědecký jarmark 2014

Třídy oborů Informační technologie, Ekonomika městské dopravy a Počítačové a zabezpečovací systémy navštívily dne 10. 9. 2014 interaktivní výstavu Vědecký jarmark v kampusu škol VŠCHT A ČVUT v Dejvicích.


Archiv novinek »