Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.


NOVÉ!!!
Dny otevřených dveří nejen pro deváťáky!

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v denních, dálkových i zkrácených oborech s výučním listem nebo s maturitní zkouškou na dny otevřených dveří do budov školy v ulici Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol a v ulici Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady.


pondělí 8. prosince 2014 od 15:30 do 17:30 pro obory Plzeňská 298/217a, Praha 5
pro obory Moravská 3, Praha 2
sobota 17. ledna 2015 od 9:30 do 12:30 pro obory Plzeňská 298/217a, Praha 5
pro obory Moravská 3, Praha
ve školních dílnách Plzeňská 137, Praha 5
pondělí 9. února 2015 od 15:30 do 17:30 pro obory Plzeňská 298/217a, Praha 5
pro obory Moravská 3, Praha 2

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO UCHAZEČE!!! PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE PRO PŘIJETÍ DO NABÍZENÝCH OBORŮ NEKONAJÍ A TO ANI V NEPOVINNÉM PILOTNÍM PROGRAMU MŠMT ČR.

Zveřejněno dne 22.10.2014


NOVÉ!!! Jazyková škola Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

Jednoleté pomaturitní studium je určeno především pro absolventy všech maturitních oborů, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce, v němž zahajují jednoleté pomaturitní jazykové studium. Tito studenti mají přiznaný statut studenta.

  • Státem hrazené zdravotní a sociální pojištění.
  • Rodiče pobírají rodinné přídavky a uplatňují odečitatelné položky.
  • Slevy na MHD, úlevy na daních.
  • ISIC karta, bankovní služby pro studenty

Více informací studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.

Zveřejněno dne 22.10.2014


 

NOVÉ!!! Nabídka zaměstnání

Pro objekt na Vinohradech přijmeme kvalifikovaného učitele s aprobací český a anglický jazyk pro střední školy.

Jedná se o výuku maturitních oborů denního i dálkového vzdělávání.

Nástup od 1. 2. 2015. Nabídky se strukturovanými životopisy zasílejte na nejedla@sps-dopravni.cz.

Bližší informace podá: Ing. Věra Nejedlá, zástupce ředitele, Pracoviště: Moravská 3, 120 00 Praha 2, tel.: 242 481 936, mobil: 725 777 096

Zveřejněno dne 22.10.2014


Zkrácené studium oboru Elektrikář a Automechanik

Studium oboru Elektrikář a Automechanik ve zkácené formě bylo zahájeno od 15. září 2014. Další termín zahájení studia je plánován od 1.2.2015 při dostatečném naplnění kapacity oboru. Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 242 481 933 nebo 934.

Informace o studijních oborech ve zkrácené formě zde.

Přihláška (ke stažení zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně výuční list). Podrobnější informace poskytne studijní oddělení. Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání. Školné je stanoveno pro školní rok 2014/2015 na 15 000 Kč.

Zveřejněno dne 30.4.2014

Upraveno dne 22.10.2014


Přestupy z jiné školy v průběhu školního roku nebo nástup do vyššího ročníku

V případě zájmu o přestup z jiné školy nebo nástup do vyššího ročníku v průběhu školního roku 2013/2014 kontaktujte zástupce ředitele dle oboru, o který se zajímáte: 242 481 936 (obory školy Moravská) * 242 481 962 (obory školy MOTOL).

Zveřejněno dne 30.4.2014

Upraveno dne 22.10.2014


 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-45731667-1', 'sps-dopravni.cz');
ga('send', 'pageview');
</script>

Logo Nové závěrečné zkoušky

 

Program Oracle Academy

Program Microsoft Dream Spark

 

Aktuálně

Aktuálně
15.10.2014

Učeň roku

V Senátu Parlamentu ČR se v rámci konference „Chvála řemesel 2014“, které se zúčastnil ministr školství Marcel Chládek, konalo vyhodnocení soutěže Učeň roku. 21 učňů ze soukromých škol celé České republiky obdrželo z rukou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky ocenění Učeň roku.

15.09.2014

Školní seznamovací kurzy pro žáky prvních ročníků

V průběhu prvního týdne školního roku 2014/2015 proběhlo pro nové žáky školy několik seznamovacích kurzů. Motolští jeli do Jankova, žáci vybraných oborů z budovy Moravská se seznamovali v Drhlenech u Mladé Boleslavi. Kurzy pro žáky připravily a organizačně zajistily výchovné poradkyně Mgr. Zuzana Švandelíková a Mgr. Jaroslava Apeltauerová.

29.10.2014

Exkurze UHELNÉ SAFARI

Studentská firma oboru Obchodník, tř. OB3 s názvem FUTURE MIND uspořádala 22.10.2014 pro třídu OB1 exkurzi UHELNÉ SAFARI do firmy Vršanská uhelná a Severní energetická v Mostě.

22.10.2014

Žáci školy na Dnech dětských sponzorů v ZOO

Dne 17. 10. 2014 se vydaly vybrané třídy školy na exkurzi do ZOO Praha v rámci Dnů dětských sponzorů. Škola přispívá na chov některých zvířat a jako poděkování obdržela vstupenky pro 10 tříd za symbolickou 1,- Kč na osobu. Během dne se umoudřilo počasí a přestalo pršet, takže jsme si návštěvu mohli náležitě užít. Žáci se příjemně prošli, prohlédli si známá i méně známá zvířata.

23.10.2014

Dny otevřených dveří nejen pro deváťáky!

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v denních, dálkových i zkrácených oborech s výučním listem nebo s maturitní zkouškou na dny otevřených dveří do budov školy v ulici Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol (stanice tramv. 9, 10, 4 - Vozovna Motol) a v ulici Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady (stanice tramv. 4, 22 - Jana Masaryka nebo 16, 10 - Šumavská).


Archiv novinek »

SCHOLA PRAGENSIS

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
STÁNEK Č. 113
1. PATRO