Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

NOVÉ!!! Zahájení školního roku denní studium budova Motol

1. září 2014 v 8:00 (Informační technologie, Počítačové a zabezpečovací systémy), v 9:00 hodin (Ekonomika městské dopravy a Logistika v dopravě), 10:00 nástavbový obor denního studia Provoz dopravních zařízení.

Žáci všech 1. ročníků denního studia odevzdají třídnímu učiteli kopii závěrečného vysvědčení z  9. ročníku ZŠ, předloží ke kontrole kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny, občanský  průkaz a cizinci  potvrzení o povolení k trvalém pobytu. Dále odevzdají 2 průkazové fotografie, příspěvek do fondu Rady rodičů SPŠD, a.s. („SRPŠ“) ve výši 200 Kč. Žák doloží případně odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (žádost podává žák /zákonný zástupce/ výchovnému poradci školy Mgr. Zuzana Švandelíková).

Zahájení školního roku denní studium budova Moravská

1. září 2014 v 8:00 (tříleté a čtyřleté obory), v 10:00 hodin (Propagace) - rozpis tříd ve vestibulu školy.

Žáci všech 1. ročníků denního studia odevzdají třídnímu učiteli kopii závěrečného vysvědčení z  9. ročníku ZŠ, předloží ke kontrole kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny, občanský  průkaz a cizinci  potvrzení o povolení k trvalém pobytu. Dále odevzdají 2 průkazové fotografie, příspěvek do fondu Rady rodičů SPŠD, a.s. („SRPŠ“) ve výši 200 Kč. Žák doloží případně odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (žádost podává žák /zákonný zástupce/ výchovnému poradci školy Mgr. Jaroslava Apeltauerová).

Zahájení školního roku dálkové studium 1. ročníky budova Moravská

2. září 2014 v 15:00 - zahájení šk. roku - nástavbové studium dálkové, 1. ročník

Zahájení školního roku dálkové studium vyšší ročníky budova Moravská

3. 9. v 15:00 - výuka - nástavbové studium dálkové, 2. a 3.ročníky

Zveřejněno dne 26.8.2014


 

NOVÉ!!! Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků oboru Autotronik. Informace pro třídy AT1A a AT1B.

Adaptační kurz pro žáky oboru Obchodník třída OB1. Info zde (shodné s AT1B).

Zveřejněno dne 14.8.2014


NOVÉ!!! Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků oboru Informační technologie, Logistika v dopravě, Ekonomika městské dopravy, Počítačové a zabezpečovací systémy. Pozvánka a informace zde.

Zveřejněno dne 30.6.2014


Střední průmyslová škola dopravní, a.s. získala nabídku využít přístup zdarma k webové aplikaci pro přípravu k maturitě Maturita hravě, a to pro všechny maturanty, kteří neuspěli během květnového termínu. Maturita hravě obsahuje několik set otázek z maturitních testů a vysvětlení nejdůležitější látky. Aplikace je spustitelná v prohlížeči a využívá herních prvků pro zatraktivnění studia. Pokud jste u květnové maturitní zkoušky neuspěli a chcete tuto nabídku využít, můžete se od 4. 7. zaregistrovat na stránce www.hrave.cz. Během registrace nezapomeňte vybrat, jakou školu navštěvujete. V případě nejasností se můžete obrátit na poskytovatele aplikace na e-mailové adrese info@hrave.cz.

Zveřejněno dne 30.6.2014


 

DŮLEŽITÉ!!! Poslední možný termín k přihlášení k podzimnímu termínu maturitních zkoušek je 25.6.2014 v sekretariátech školy v budově Motol a v budově Moravská.

Zveřejněno dne 23.6.2014


VOLNÁ MÍSTA VE STUDIJNÍCH MATURITNÍCH OBORECH A V TŘÍLETÝCH OBORECH S VÝUČNÍM LISTEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Kritéria a podrobnosti pro druhé kolo přijímacího řízení.

Ředitel školy vyhlašuje dne 30.4.2014 na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení DRUHÉ kolo přijímacího řízení pro tyto čtyřleté obory s maturitní zkouškou:

Informační technologie - Aplikace, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Počítačové a azabezpečovací systémy, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Ekonomika městské dopravy, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Logistika v dopravě, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Autotronik, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Obchodník, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

kontaktujte studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.


Ředitel školy vyhlašuje dne 30.4.2014 na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení DRUHÉ kolo přijímacího řízení pro tyto tříleté obory s výučním listem:

Automechanik, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Autolakýrník, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Karosář, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Elektromechanik pro elektrické instalace (Elektrikář), školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

Aranžér, školné se nehradí, přijímací zkoušky se nekonají, přihláška ke stažení zde.

kontaktujte studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.


Ředitel školy vyhlašuje dne 30.4.2014 na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení DRUHÉ kolo přijímacího řízení pro tyto nástavbové obory s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě studia:

Podnikání denní, dálková forma, 12000 školné/školní rok, přijímací zkouška se nekoná, přihláška ke stažení zde.

Provoz dopravních zařízení, denní, dálková forma, 12000 školné/školní rok, přijímací zkouška se nekoná, přihláška ke stažení zde.

Propagace, denní forma - pouze pro absolventy oboru Aranžér, 12000 školné/školní rok, přijímací zkouška se nekoná, přihláška ke stažení zde.

kontaktujte studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.

Zveřejněno dne 30.4.2014.


Zkrácené studium oboru Elektrikář a Automechanik:

Uchazeči o studium oboru Elektrikář nebo Automechanik ve zkácené formě mohou podávat přihlášky ke studiu, které bude zahájeno od září 2014.

Informace o studijních oborech ve zkrácené formě zde.

Přihláška (ke stažení zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně výuční list). Podrobnější informace poskytne studijní oddělení. Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání. Školné je stanoveno pro školní rok 2014/2015 na 15 000 Kč.

Zveřejněno dne 30.4.2014.

Upraveno dne 24.6.2014.


Přestupy z jiné školy v průběhu školního roku nebo nástup do vyššího ročníku:

V případě zájmu o přestup z jiné školy nebo nástup do vyššího ročníku v průběhu školního roku 2013/2014 kontaktujte studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.


 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-45731667-1', 'sps-dopravni.cz');
ga('send', 'pageview');
</script>

Logo Nové závěrečné zkoušky

 

Program Oracle Academy

Program Microsoft Dream Spark

 

 

Aktuálně

Aktuálně
30.06.2014

Exkurze a výlety v závěru školního roku 2013/2014

V posledních týdnech školního roku 2013/2014 proběhlo několik zajímavých exkurzí a výletů, které zapadaly více či méně svým zaměřením do výuky jednotlivých oborů. Někdy byly třídy doplněny také o zájemce, kteří studují v jiných oborech. Přečtěte si, kde všude naši žáci v červnu byli.

24.06.2014

Stre Tech 2014 a prezentace SPŠD

Stalo se již tradicí, že se žáci oboru Informační technologie SPŠD, a.s. každoročně účastní projektu StreTech (Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT), jehož cílem je umožnit setkání žáků a jejich středních škol na půdě univerzity ČVUT. Za velkého zájmu veřejnosti proběhlo již sedm ročníků této konference, na níž je účast žáků spojená s prezentací jejich prací, jež mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru, nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku.

24.06.2014

Ozdravně sportovní pobyt v Chorvatsku

Tak jako každý rok, i letos v červnu, se konal ozdravně sportovní pobyt, tentokrát v městečku Omiš, které se nachází v srdci Dalmácie, pouhých 25 km od Splitu a 30 km od Makarské, na ústí řeky Cetiny. Vyrostlo postupně z římské osady Oneum v opevněné městečko, jež od 7. stol. využívali piráti jeho chráněné polohy a vybudovali tu své prakticky nedobytné sídlo. Omiští piráti se stali postrachem byzantských i benátských. Městečko Omiš má řadu historických a kulturních míst - kostel z X. - XVII. století, památky, opevnění, muzea, atd. Riviera Omiš je 35 km dlouhá plná přírodních krás, četných pláží a zátok a středomořské vegetace.

24.06.2014

Dar věnovaný kojeneckému ústavu - aktivita žáků oboru Obchodník

Zástupci studentské společnosti Pocket Company oboru Obchodník navštívili v pátek 20. 6. 2014 Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici v Praze 4. V rámci projektu Studentská společnost studenti dosáhli během školního roku finančního přebytku ve výši 11 225,- Kč a celý tento přebytek se rozhodli věnovat jako dar této instituci.

16.06.2014

Zájezd do Německa – Saského Švýcarska

Dne 4. 6. 2014 se konal zájezd do německého města Bad Schandau a na pevnost Königstein. Zájezdu se zúčastnili žáci studijních oborů Informační technologie a Ekonomika městské dopravy (třídy 1.C, 1.A, 2.B, 3.A, 3.B a 4.B).


Archiv novinek »