Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.


DŮLEŽITÉ!!!
Dny otevřených dveří nejen pro deváťáky!

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v denních, dálkových i zkrácených oborech s výučním listem nebo s maturitní zkouškou na dny otevřených dveří do budov školy v ulici Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol a v ulici Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady.

Vyhodnocení vědomostního testu, který si mohli vyplnit uchazeči o studium dne 8.12.2014 najdete v sekci Dokumenty ke stažení.


sobota 17. ledna 2015 od 9:30 do 12:30 pro obory Plzeňská 298/217a, Praha 5
pro obory Moravská 3, Praha
ve školních dílnách Plzeňská 137, Praha 5
pondělí 9. února 2015 od 15:30 do 17:30 pro obory Plzeňská 298/217a, Praha 5
pro obory Moravská 3, Praha 2

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE!!! PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE PRO PŘIJETÍ DO NABÍZENÝCH OBORŮ NEKONAJÍ A TO ANI V NEPOVINNÉM PILOTNÍM PROGRAMU MŠMT ČR.

Zveřejněno dne 22.10.2014

 


NOVÉ!!! Kurz vyhlášky 50/1978Sb. pro absolventy oborů Autotronik, Informační technologie, Elektrikář, Elektromechanik - zimní termín.

 

Kurz vyhl.50/1978 Sb. §5 a §6 proběhne dne 18.12.2014 v budově školy Moravská 3, Praha 2 od 14:00h  v učebně č.12. Podmínkou absolvování kurzu a zkoušky je řádně vyplněná přihláška ke stažení zde, potvrzení od lékaře (kolonka na přihlášce) a úředně ověřená kopie nejvýše dosaženého vzdělání v elektooboru (maturitní vysvědčení nebo výuční list).

Cena kurzu 545,-Kč včetně DPH, splatné na místě v hotovosti.


Jazyková škola Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

Jednoleté pomaturitní studium je určeno především pro absolventy všech maturitních oborů, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce, v němž zahajují jednoleté pomaturitní jazykové studium. Tito studenti mají přiznaný statut studenta.

  • Státem hrazené zdravotní a sociální pojištění.
  • Rodiče pobírají rodinné přídavky a uplatňují odečitatelné položky.
  • Slevy na MHD, úlevy na daních.
  • ISIC karta, bankovní služby pro studenty

Více informací studijní oddělení: info(na)sps-dopravni(tecka)cz | 242 481 933 | 242 481 934 Moravská 3, Praha 2.

Zveřejněno dne 22.10.2014


Nabídka zaměstnání

Pro objekt na Vinohradech přijmeme kvalifikovaného učitele s aprobací český a anglický jazyk pro střední školy.

Jedná se o výuku maturitních oborů denního i dálkového vzdělávání.

Nástup od 1. 2. 2015. Nabídky se strukturovanými životopisy zasílejte na nejedla@sps-dopravni.cz.

Bližší informace podá: Ing. Věra Nejedlá, zástupce ředitele, Pracoviště: Moravská 3, 120 00 Praha 2, tel.: 242 481 936, mobil: 725 777 096

Zveřejněno dne 22.10.2014


Zkrácené studium oboru Elektrikář a Automechanik

Studium oboru Elektrikář a Automechanik ve zkácené formě bylo zahájeno od 15. září 2014. Další termín zahájení studia je plánován od 1.2.2015 při dostatečném naplnění kapacity oboru. Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 242 481 933 nebo 934.

Informace o studijních oborech ve zkrácené formě zde.

Přihláška (ke stažení zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně výuční list). Podrobnější informace poskytne studijní oddělení. Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání. Školné je stanoveno pro školní rok 2014/2015 na 15 000 Kč.

Zveřejněno dne 30.4.2014

Upraveno dne 22.10.2014


Přestupy z jiné školy v průběhu školního roku nebo nástup do vyššího ročníku

V případě zájmu o přestup z jiné školy nebo nástup do vyššího ročníku v průběhu školního roku 2013/2014 kontaktujte zástupce ředitele dle oboru, o který se zajímáte: 242 481 936 (obory školy Moravská) * 242 481 962 (obory školy MOTOL).

Zveřejněno dne 30.4.2014

Upraveno dne 22.10.2014


 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-45731667-1', 'sps-dopravni.cz');
ga('send', 'pageview');
</script>
Pospolu Logo Nové závěrečné zkoušky
Program Oracle Academy Program Microsoft Dream Spark

Studentské aktuality

Akutálně
16.12.2014

Vyhlášení 2. ročníku literární soutěže

Dne 1 1. prosince 2014 se konalo vyhlášení 2. ročníku literární soutěže a foto soutěže ZOO. Střední průmyslová škola dopravní, a.s. je spolupořadatelem této soutěže a mezi soutěžícími byli i naši žáci.

11.12.2014

První místo na veletrhu studentských firem

Také v letošním roce se naši žáci účastnili veletrhu v Hradci Králové. I přes velkou konkurenci, dokonce i ze zahraniční, se umístili na fantastickém prvním místě. Veletrh je každoročně pořádán ve spolupráci Obchodní akademie v Hradci Králové a společnosti Junior Achievement. Akce se zúčastnilo 15 firem včetně jedné firmy ze Slovenska.

24.11.2014

Exkurze do závodu BMW v Mnichově

Na konci října 2014 navštívili vybraní studenti oborů Autotronik, Automechanik, které se vyučují v budově školy Moravská výrobní závod BMW v Mnichově. Součástí exkurze byla také návštěva muzea BMW.

20.11.2014

Studentská konference Můžu ti pomoct

Dne 19.11.2014 se žáci SPŠD, a.s. zúčastnili již tradičně akce pořádané v Mramorovém sále České spořitelny, a.s. Na této konferenci mají žáci pražských středních škol možnost prezentovat své názory na různá společenská témata. Smyslem studentské konference je diskutovat aktuální témata (v letošním roce např. žebříček hodnot mládeže apod.) a hlavně naučit se argumentovat a obhájit si svůj vlastní názor před vrstevníky.

20.11.2014

Seminář kariérního poradenství pro maturanty

Ve dnech 13. – 20.11.2014 proběhl pro žáky maturitních ročníků oborů Ekonomika městské dopravy, Informační technologie a Provozní technika seminář kariérního poradenství. Studenti se prostřednictvím Mgr. Veroniky Motlové dozvěděli, jak se připravit na profesní dráhu.


Archiv novinek »


Pohodu o vánočních svátcích,
zdraví po celý rok a hodně pracovních i studijních úspěchů!