Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

09.04.2015
Nově zařazujeme do vzdělávací nabídky obor Automechanik v dálkové formě, který je určen uchazečům se základním vzděláním. Studiem tohoto oboru je možné získat výuční list při zaměstnání. Jedná se o obor se školným, které je stanoveno na 15000 Kč/šk. rok. Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 242 481 933 nebo 934.
detail novinky

Chci maturitu a vycházím ze základní školy

Chci výuční list a vycházím ze základní školy

Chci maturitu a jsem vyučený

31.03.2015
Příjem přihlášek ke studiu denních oborů byl ukončen ke dni 15. března 2015. (termíny pro odevzdání přihlášek pro ostatní formy studia - dálková do 20. 3., zkrácená 30.6., pomaturitní studium AJ 30.4.)
Budova školy Moravská 3, 1. patro, studijní oddělení (P. Kremlíková, Bc. T. Procházka) Po - Pá, 7 - 15 hod. Budova školy Motol, sekretariát, přízemí (p. Zimová) Po - Pá, 7 - 15 hod. Jiný termín je možný po telefonické domluvě na tel. 242 481 933. Uchazečům bylo zasláno Oznámení o přidělení registračního čísla s dalšími podrobnostmi, které se přijetí do vybraného oboru týkají. Informační schůzky pro přijaté uchazeče se konají ve dnech 22.4.2015 - 23.4.2015.
detail novinky
22.12.2014
Jednoleté pomaturitní studium je určeno především pro absolventy všech maturitních oborů, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce, v němž zahajují jednoleté pomaturitní jazykové studium.
detail novinky
ARCHIV »
Pospolu Logo Nové závěrečné zkoušky
Program Oracle Academy Program Microsoft Dream Spark

Studentské aktuality

Studentské aktuality
14.04.2015

1.B v IQlandii v Liberci

Ve středu 1. 4. 2015 se žáci oboru Logistika v dopravě a Ekonomika městské dopravy vypravili na školní exkurzi do Liberce – konkrétně do IQlandie. Nové centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky umožňuje hlubší porozumění podstatě fyzikálních a přírodních jevů prostřednictvím nenucené hry a experimentování za pomoci přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků.

13.04.2015

Exkurze 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie a Ekonomika městské dopravy do rakouského Lince

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 jsme se zúčastnili v rámci projektu OPPA exkurze do rakouského Lince. Na cestu jsme se vydali v brzkých ranních hodinách a během dopoledne jsme dorazili do centra tohoto malebného města, kde jsme navštívili interaktivní muzeum moderních technologií a výzkumu – Ars elektronica Center.

07.04.2015

Enersol 2015 – 3. místo

Již tradičně se studenti SPŠD, a.s. úspěšně zúčastnili celorepublikového projektu Enersol, který je zaměřen na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě. V letošním roce se jim podařilo navázat více než úspěšně na minulé ročníky.

23.03.2015

Den porozumění - prezentace žákovských prací

19. 3. 2015 proběhl v budově školy Moravská – 2.ročník konference prezentace žákovských prací - Den porozumění. Žáci měli připraveny prezentace na vyhlášená témata, která byla zveřejněna v první polovině letošního školního roku. Celkem bylo prezentováno čtrnáct prací, z toho tři práce pouze v anglickém jazyce. V průběhu konference byla vyhodnocena soutěž v selfie, kterou získala děvčata z prvního ročníku oboru Aranžér.

23.03.2015

Vítězství v šachovém turnaji 2015

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 pořádala naše škola 9. ročník celorepublikového šachového turnaje soukromých středních škol. Tradičně se turnaje účastnili žáci škol z celé republiky. Žákům naší školy se podařilo obhájit loňské vítězství, a to nejen ve dvoučlenných družstvech, ale i v jednotlivcích. Ani jednoho přemožitele nenašel Jiří Šefčík ze třídy AT1A. Rovněž druhé i třetí místo patřilo žákům naší školy.


Archiv novinek »

Přijímáme
přihlášky pro jazykovou školu
do 30.4.2015