Informace poskytované na základě zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SPŠD Praha icon

Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Odpovědi na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

Vydání informace k propagačním materiálům